Viaţa este complicată pentru că noi, oamenii, suntem complicaţi. Deşi a fost creat după chipul lui Dumnezeu, Creatorului universului, omul s-a degradat, s-a ruinat. Noi dispunem de un potenţial uriaş de a face binele, dar şi răul. Unii oameni ajung la cele mai înalte niveluri de bine, iar alţii, la cele mai adânci trepte de decădere; mai mult, acelaşi om poate fi când bun, când rău. Vestea bună este că unii dintre cei care, la un moment dat, au decăzut foarte mult au reuşit, prin harul lui Dumnezeu, să se ridice şi să facă lucruri mari. Şi opusul este valabil: cei care, la un moment dat, se află pe treapta cea mai de sus pot sfârşi pe treapta de jos. Satana există, marea luptă este reală şi chiar şi cei mai buni dintre noi pot cădea pradă duşmanului, dacă nu au o legătură vie cu Domnul (1 Petru 5:8).

Citeşte 1 Samuel 17:43-51. Care dintre cuvintele rostite de David sunt esenţiale pentru a înţelege biruinţa sa? Citeşte şi 2 Samuel 11:1-17. Ce atitudini total opuse întâlnim la acelaşi om? Cum se explică?

1 Samuel 17:43-51
43. Filisteanul a zis lui David: „Ce! sunt câine, de vii la mine cu toiege?” Şi, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui,
44. a adăugat: „Vino la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.”
45. David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o.
46. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu.
47. Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre.”
48. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului.
49. Şi-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră şi a aruncat-o cu praştia; a lovit pe filistean în frunte, şi piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu faţa la pământ.
50. Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul; l-a trântit la pământ şi l-a omorât, fără să aibă sabie în mână.
51. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât şi i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriaşul lor a murit, au luat-o la fugă.

2 Samuel 11:1-17
1. În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.
2. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.
3. David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.”
4. Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.
5. Femeia a rămas însărcinată şi a trimis vorbă lui David, zicând: „Sunt însărcinată.”
6. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, hetitul.” Şi Ioab a trimis pe Urie la David.
7. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului şi despre mersul războiului.
8. Apoi David a zis lui Urie: „Coboară-te acasă şi spală-ţi picioarele.” Urie a ieşit din casa împărătească şi a fost urmat de un dar din partea împăratului.
9. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpânului său, şi nu s-a coborât acasă la el.
10. Au dat de ştire lui David despre aceasta şi i-au spus: „Urie nu s-a coborât la el acasă.” Şi David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă?”
11. Urie a răspuns lui David: „Chivotul şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, şi eu să intru în casă să mănânc şi să beau şi să mă culc cu nevasta mea!? Viu eşti tu şi viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta.”
12. David a zis lui Urie: „Mai rămâi şi astăzi aici, şi mâine îţi voi da drumul.” Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi.
13. David l-a poftit să mănânce şi să bea cu el şi l-a îmbătat; şi seara Urie a ieşit şi s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă.
14. A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab şi a trimis-o prin Urie.
15. În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei şi trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit şi să moară.”
16. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l ştia apărat de ostaşi viteji.
17. Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David, şi a fost ucis şi Urie, hetitul.

Acelaşi David care l-a înfrânt pe Goliat a fost înfrânt de propria poftă şi aroganţă. Câte femei avea el deja? Şi când a văzut altă femeie, o femeie căsătorită, ce s-a ales de declaraţiile sale frumoase că „biruinţa este a Domnului” (1 Samuel 17:47) şi că „Israel are un Dumnezeu” (1 Samuel 17:46)? David avea nevoie să ştie că biruinţa trebuie câştigată nu numai în Valea Terebinţilor, pe câmpul de luptă, ci şi în străfundurile inimii. Acolo are loc marea luptă dintre bine şi rău.

După păcatul josnic comis cu Bat-Şeba, David şi-a venit în fire şi a purtat regretul şi durerea în suflet până la sfârşitul vieţii. Întristarea pe care a simţit-o atunci l-a determinat să scrie Psalmul 51, unde cere stăruitor o inimă nouă (vers. 10) şi refacerea legăturii cu Dumnezeu (vers. 11, 12). În marele conflict cosmic, oamenii puternici sunt la fel de vulnerabili ca oamenii de rând. Dar Dumnezeu este dispus să lucreze cu toţi cei care se căiesc sincer.

Gândeşte-te la biruinţele, dar şi la înfrângerile şi dezamăgirile tale. Cum poţi aplica la viaţa ta învăţăturile din cele două evenimente din viaţa lui David? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO