Biblia nu ascunde păcatul şi răutatea oamenilor despre care vorbeşte. Dacă le-ar ascunde, nu ar mai putea înfăţişa cu acurateţe starea omenirii. În 1 Samuel 2:12 citim:„Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul.” Textul original spune că fiii lui Eli erau „ai lui Belial”. Priveşte acum afirmaţia aceasta din perspectiva importanţei speciale pe care o avea genealogia în timpurile biblice. „Belial” este un cuvânt cu numeroase sensuri, utilizat în diferite forme şi contexte, aproape de fiecare dată cu sens depreciativ. El se înrudeşte cu cuvintele ebraice bl şi bli, care înseamnă „nu” sau „fără, lipsit de”. Numele „Belial” înseamnă” de nimic”, „fără nicio valoare” şi, în unele locuri, este utilizat la fel ca în 1 Samuel 2:12 (2 Cronici 13:7; 1 Împăraţi 21:13).

În Proverbele 6:12, omul de nimic este sinonim cu omul nelegiuit. În alte texte antice din Orientul Apropiat, Belial este un alt nume pentru Satana. Fiii lui Eli au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, cu un anumit scop şi sens în viaţă, dar, potrivit Bibliei, ei au fost nişte oameni răi, nişte oameni de nimic. Acelaşi pericol există şi pentru noi, cei de astăzi, care putem să fim ai lui Dumnezeu, să realizăm lucruri cu rost pentru El, sau putem fi nişte oameni de nimic. Dar să nu uităm că Domnului Îi datorăm existenta şi că El ne-a dat viaţa cu un scop.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO