Istoria Deborei adaugă detalii interesante la tema marii lupte. Aflăm că poporul lui Dumnezeu era asuprit şi se afla în mare strâmtorare. O situaţie asemănătoare este descrisă în Apocalipsa 12, unde citim despre lupta inegală dintre un balaur cu şapte capete şi un copil nou-născut (vezi studiul 1, secţiunea de marţi).

Personajele principale ale relatării sunt Iabin, împăratul Canaanului, Sisera, conducătorul oştirii lui, şi Debora, profetesă şi judecătoare (persoană care soluţiona disputele civile) cu un nivel foarte ridicat de autoritate şi influenţă pentru o femeie în timpul acela.

Ce formă ia marea luptă în acest caz? Cine i-a adus biruinţa lui Israel?

Judecătorii 4
1. Copiii lui Israel iarăşi au făcut ce nu plăcea Domnului, după moartea lui Ehud.
2. Şi Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor. Căpetenia oştirii lui era Sisera, şi locuia la Haroşet-Goim.
3. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier şi, de douăzeci de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel.
4. Pe vremea aceea judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot.
5. Ea şedea sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, pe muntele lui Efraim; şi copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi.
6. Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon;
7. voi trage spre tine, la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oştirii lui Iabin, împreună cu carele şi oştile lui, şi-l voi da în mâinile tale.”
8. Barac i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.”
9. Ea a răspuns: „Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei.” Şi Debora s-a sculat şi s-a dus cu Barac la Chedeş.
10. Barac a chemat pe Zabulon şi Neftali la Chedeş; zece mii de oameni mergeau în urma lui, şi Debora a plecat cu el.
11. Heber, chenitul, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, şi îşi întinsese cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă Chedeş.
12. Au dat de ştire lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului.
13. Şi, de la Haroşet-Goim, Sisera şi-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier, şi tot poporul care era cu el.
14. Atunci Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta.” Şi Barac s-a repezit de pe muntele Taborului, cu zece mii de oameni după el.
15. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţişul sabiei, pe Sisera, toate carele lui şi toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui şi a fugit pe jos.
16. Barac a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goim; şi toată oştirea lui Sisera a căzut sub ascuţişul sabiei, fără să fi rămas un singur om.
17. Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, chenitul; căci între Iabin, împăratul Haţorului, şi casa lui Heber, chenitul, era pace.
18. Iael a ieşit înaintea lui Sisera şi i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine şi nu te teme!” El a intrat la ea în cort, şi ea l-a ascuns sub o învelitoare.
19. El a zis: „Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete.” Ea a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea şi l-a acoperit.
20. El i-a mai zis: „Stai la uşa cortului, şi dacă vine cineva şi te întreabă: „Este cineva aici?”, să răspunzi: „Nu.”
21. Iael, nevasta lui Heber, a luat un ţăruş de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el şi i-a bătut ţăruşul în tâmplă, aşa că a răspuns până în pământ. El adormise adânc şi era rupt de oboseală; şi a murit.
22. Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieşit înainte şi i-a zis: „Vino, şi-ţi voi arăta pe omul pe care-l cauţi.” El a intrat la ea, şi iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţăruşul bătut în tâmplă.
23. În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel.
24. Şi mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.

Eroina este Iael, soţia lui Heber, care nu se teme să se identifice cu poporul lui Dumnezeu şi care a jucat un rol decisiv în înfrângerea duşmanilor lui Dumnezeu. Este dificil să-i evaluăm acţiunile din perspectiva contemporană. Să nu uităm că în acel moment era stare de război. Oricum, faptele ei nu justifică recurgerea la acte de înşelăciune şi violenţă pentru a ne atinge scopurile, oricât de drepte ar fi ele.

În discuţiile pe care le are cu Barac înainte de luptă, Debora îl asigură că lupta era a lui Dumnezeu (un ecou al marii lupte). În versetul 7 sunt utilizate două verbe pentru a descrie ce avea să facă Dumnezeu pentru ei: avea să-l „tragă” (cuvântul sugerează prinderea peştilor cu plasa de pescuit) pe Sisera spre pârâul Chison şi avea să-l „dea” în mâinile lui Barac. Cântarea de laudă a Deborei (Judecătorii 5) ne dezvăluie câteva detalii ale luptei. Carele lui Sisera s-au împotmolit în trecătorile înguste din apropierea pârâului Chison din cauza ploilor torenţiale. Cerurile şi norii „au turnat ape cu găleata”, munţii s-au clătinat (vers. 4, 5), puhoaiele au înghiţit mulţi ostaşi inamici (vers. 21) şi Israel a fost eliberat.

Gândeşte-te la încrederea pe care au avut-o războinicii aceia în Debora. De ce trebuie să avem încredere în oamenii conduşi de Dumnezeu, chiar dacă este vorba despre persoane faţă de care am putea avea prejudecăţi în cazul acesta, o femeie? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO