În ce situaţie se afla poporul aici?

Judecătorii 6:1,10
1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani.
10. V-am zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.” Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.”

După Debora, ţara s-a bucurat de pace timp de patruzeci de ani. După aceea însă, poporul a căzut din nou în mâna asupritorilor. De data aceasta, madianiţii şi aliaţii lor năvăleau peste ei, le distrugeau semănăturile şi le furau animalele de curte (Judecătorii 6:3-5). Ajunşi la grea strâmtorare, israeliţii au strigat la Domnul (vers. 6, 7). şi-au dat seama că zeii la modă, la care se închinau, nu-i puteau ajuta.

Judecători 6:3-7
3. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec şi fiii răsăritului şi porneau împotriva lui.
4. Tăbărau în faţa lui, nimiceau roadele ţării până spre Gaza; şi nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari.
5. Căci se suiau împreună cu turmele şi corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste, erau fără număr, ei şi cămilele lor, şi veneau în ţară ca s-o pustiască.
6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, şi copiii lui Israel au strigat către Domnul.
7. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian,

Ce i-a spus Îngerul Domnului lui Ghedeon şi care a fost reacţia lui? Ce ar fi trebuit să ştie el cu privire la cauza pentru care li se întâmplau toate aceste lucruri?

Judecătorii 6:12-16
12. Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!”
13. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”
14. Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?”
15. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.”
16. Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.”

Ghedeon şi-a exprimat nemulţumirea (neîntemeiată, întrucât israeliţii erau asupriţi fiindcă fuseseră neascultători), dar Dumnezeu şi-a exprimat dorinţa de a-Şi elibera poporul din nou, doar că, de data aceasta, prin intermediul lui. Este interesant ca Dumnezeu îl numeşte: „viteazule”, când Ghedeon avea o cu totul altă părere despre sine. Elementul hotărâtor al forţei lui a fost conştienţa că era un om neînsemnat şi slab.

De asemenea, observă ce Îl roagă Ghedeon pe Dumnezeu (Judecătorii 6:36-40). Fiind conştient de propria neputinţă şi de superioritatea duşmanului, el a căutat să obţină o asigurare specială a prezentei divine. Avem aici un om perfect conştient de dependenţa lui completă de Domnul. În Judecătorii 7, citim despre victoria uimitoare obţinută de el împotriva asupritorilor „poporului său şi despre modul minunat cum i-a izbăvit Dumnezeu.

Judecătorii 6:36-40
36. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăveşti pe Israel prin mâna mea, cum ai spus,
37. iată, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, şi tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.”
38. Şi aşa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna şi a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă.
39. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea, şi nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aş vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, şi tot pământul să se acopere cu rouă.”
40. Şi Dumnezeu a făcut aşa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, şi tot pământul s-a acoperit cu rouă.

De ce a ales Dumnezeu să lucreze prin oameni.? Nu ar fi fost mai simplu să cheme „mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri” (Matei 26:53) pentru a-l elibera pe Israel? Ce rol avem noi, fiinţele umane decăzute, în marea luptă şi în lucrarea de vestire a Evangheliei? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO