Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.

Ieremia 31:31

Deşi în Biblie citim despre „legăminte” la plural (Romani 9:4; Galateni 4:24), ele sunt, de fapt, două părți ale aceluiași legământ: al harului, prin care Dumnezeu le oferă mântuire fiinţelor căzute. Ideea că ar exista mai multe legăminte derivă din faptul că Dumnezeu a reformulat legământul inițial în funcţie de nevoile pe care le-a avut poporul Său la un moment dat.

Romani 9:4
Ei sunt israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele,

Galateni 4:24
Lucrurile acestea trebuie luate în alt înţeles: acestea sunt două legăminte: unul, de pe muntele Sinai, naşte pentru robie şi este Agar

Dar, fie că este vorba despre legământul încheiat cu primii oameni (Geneza 3:15), de legământul făcut cu Avraam (Geneza 12:1-3; Galateni 3:6-9), de cel de la Sinai (Exodul 20:2), de legământul cu David (Ezechiel 37:24-27) sau de „noul legământ” (Ieremia 31:31-33), ideea este aceeaşi: Dumnezeu îi oferă omului mântuirea ca dar nemeritat, iar credincioşia şi ascultarea sunt răspunsul omului faţă de acest dar.

Geneza 3:15
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.

Geneza 12:1-3
1. Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Galateni 3:6-9
6. Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”
7. Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.”
9. Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.

Exodul 20:2
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Ezechiel 37:24-27
24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini.
25. Vor locui iarăşi în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie, şi Robul Meu David va fi voievodul lor în veci.
26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune Locaşul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
27. Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

Ieremia 31:31-33
31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.
33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

Prima menţionare a noului legământ se găseşte în Ieremia, în contextul promisiunii întoarcerii iudeilor din exil şi al binecuvântărilor pe care Dumnezeu avea să li le ofere. În ciuda îndărătniciei lor şi a calamităţilor şi necazurilor pe care le suferiseră, Domnul le oferă speranţă şi restaurare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO