Întrebări recapitulative

  1. Ce legământ a încheiat Dumnezeu cu oamenii după potop și ce rol are curcubeul în cadrul acestui legământ? Ce ne spune faptul că Dumnezeu nu a impus nicio condiție în legătură cu acest legământ?
  2. În ce a constat legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Cum beneficiem noi, cei de astăzi, de făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam?
  3. Ce prevedea legământul încheiat de Domnul cu Israel pe Sinai? De ce nu reuşim noi, oamenii, să împlinim condițiile legământului? Cum putem evita capcana căderii în legalism?
  4. Care era „noutatea” noului legământ despre care a vorbit Ieremia? Ce are acesta în comun cu vechiul legământ și cine avea să împlinească toate condițiile prevăzute? Ce trebuie să facem noi, în prezent, pentru a beneficia de făgăduințele acestui legământ?
  5. Cum a poruncit Mântuitorul să fie comemorată ratificarea noului legământ? De ce noi, adventiștii, considerăm pâinea și vinul de la Sfânta Cină doar simboluri, nu realități obiective (trup și sânge), așa cum le consideră alți creștini?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO