Cu siguranţă, misiunea lui Ieremia nu avea să fie uşoară. Este adevărat că unii au o plăcere răutăcioasă de a arăta spre păcatele altora, însă cei mai mulţi privesc această lucrare cu mare neplăcere, în special din cauza reacţiilor pe care ar putea să le stârnească vorbele lor. Unii îşi regretă fapta şi se schimbă când sunt mustraţi, dar nu se întâmplă aşa mereu, în special dacă mustrarea este foarte tăioasă şi dură. Iar cuvintele lui Ieremia, la fel ca ale tuturor celorlalţi profeţi, erau exact aşa: incisive şi dure!

Ce avertismente i-a dat Ieremia poporului?

Ieremia 17:1-4
1. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant; este săpat pe tabla inimii lor şi pe coarnele altarelor lor.
2. Cum se gândesc la copiii lor, aşa se gândesc la altarele lor şi la idolii şi Astarteile lor, lângă copacii verzi, pe dealuri înalte.
3. Eu dau la pradă muntele Meu şi ogoarele lui, avuţiile tale, toate vistieriile şi înălţimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ţinutul tău!
4. Din vina ta vei pierde moştenirea pe care ţi-o dădusem; te voi face să slujeşti vrăjmaşului tău într-o ţară pe care n-o cunoşti, căci aţi aprins focul mâniei Mele, care va arde totdeauna.”

Imaginea păcatului „săpat” pe inimă este deosebit de sugestivă. Ea indică profunzimea păcatului. Păcatul nu este doar scris pe inimă, cu o peniţă, ci este săpat, gravat cu dalta. Ideea aceasta este şi mai semnificativă dacă ne gândim la cuvintele spuse de Domnul strămoşilor lui Iuda: „Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău…” (Deuteronomul 30:10; compară cu Psalmii 40:8 şi Ieremia 31:33). Îndemnul era ca ei să-L iubească pe Dumnezeu şi să asculte din inimă de Legea Sa; în schimb, în inimile lor ajunsese să fie gravat păcatul, încălcarea acestei Legi („fărădelegea”, 1 Ioan 3:4).

Deuteronomul 30:10
dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Psalmii 40:8
vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.

Ieremia 31:33
Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

1 Ioan 3:4
Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.

„Niciunul dintre cei care pretind a fi depozitarii Legii lui Dumnezeu să nu se măgulească cu ideea că respectul exterior pe care îl arată, poate, faţă de porunci îl va feri de exercitarea dreptăţii divine. Nimeni să nu refuze să fie certat pentru rău şi nici să nu-i acuze pe slujitorii lui Dumnezeu că sunt prea zeloşi în strădaniile lor de a curăţa tabăra de săvârşirea răului. Dumnezeul care urăşte păcatul îi cheamă pe aceia care pretind că ţin Legea Sa să se îndepărteze de orice nelegiuire.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 416

Ce anume poate duce la „gravarea” păcatului în inimă? Cum poate fi îndepărtat păcatul din inimă, în aceste condiţii? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO