„Isus le-a zis din nou: «Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.»”

(loan 20:21)

Misiunea este o iniţiativă a Trinităţii. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, toate cele trei Persoane ale Dumnezeirii sunt implicate în lucrarea de salvare a omenirii. Ea a început la căderea în păcat şi va continua până la sfârşitul istoriei lumii noastre, când lumea răscumpărată va fi adusă la armonia deplină cu voinţa divină.

Din evanghelii aflăm că Isus Hristos a luat chip de om pentru ca această misiune să reuşească. Prin El, semnificaţia istoriei devine clară, oamenii şi locuitori lumilor necăzute înţeleg sensul marii lupte.

În Noul Testament, ne sunt aduse la cunoştinţă scopurile întrupării lui Isus Hristos. Tot aici găsim direcţiile principale ale programului Său misionar, precum şi câteva exemple din viaţa Sa cu privire la modul de interacţiune cu oamenii din alte popoare sau care aveau alte religii. în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că El nu a lăsat nimic nefăcut din tot ce era necesar pentru mântuirea omenirii căzute.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO