în Evanghelia după Matei, Isus a prezis că „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). În acelaşi timp, Scripturile prezintă clar o altă idee: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24:36). Observă, de asemenea, cuvintele lui Isus: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa” (Faptele 1:7).

Prin urmare, deşi ştim că Evanghelia a fost şi este predicată ca niciodată până acum şi credem că Hristos vine curând, nu trebuie să ne împotmolim în date şi speculaţii cu privire la acestea. „Nu trebuie să ne lăsăm acaparaţi de speculaţiile cu privire la vremuri şi date pe care Dumnezeu nu le-a descoperit. Isus le-a spus ucenicilor să vegheze, dar nu a precizat cât timp. Urmaşii Săi trebuie să ia poziţia celor care ascultă de ordinele Căpitanului lor; pe măsură ce se apropie de timpul pentru venirea Domnului, ei trebuie să vegheze, să aştepte, să se roage şi să lucreze.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 22 martie 1892

Întrebări pentru discuţie

  1. Când au fost puse bazele misiunii de întoarcere a oamenilor la Dumnezeu?
  2. Care sunt cele câteva texte din Vechiul Testament studiate săptămâna aceasta, în care este descrisă misiunea Domnului Isus Hristos?
  3. Ce texte din Noul Testament poţi cita pentru susţinerea caracterului universal al misiunii lui Isus?
  4. Ce rol trebuiau să joace Ierusalimul şi naţiunea iudaică în planul divin de salvare a neamului omenesc?
  5. Ce argumente poţi aduce în sprijinul ideii că misiunea lui Isus trebuia extinsă la toate neamurile de pe pământ?
  6. Cum poate fi afectată negativ mărturia creştină de stabilirea unor date pentru revenirea Domnului Isus Hristos?
  7. Gândeşte-te la obstacolele cu care s-au confruntat credincioşii în anii de început ai misiunii, luând în considerare numărul lor mic. Cu ce obstacole ne confruntăm astăzi în misiunea noastră? Ce putem învăţa din succesul bisericii primare pentru a ne împlini lucrarea?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO