„Cartea lui Iona este deosebit de semnificativă pentru înţelegerea fundamentului biblic al misiunii, deoarece ea se ocupă de mandatul încredinţat de Dumnezeu poporului Său pentru popoarele păgâne şi serveşte astfel ca pas pregătitor pentru mandatul misionar al Noului Testament. Dar ea este importantă şi pentru că ne putem forma o idee despre opoziţia adâncă pe care o întâmpină acest mandat tocmai din partea slujitorului ales de Yahweh pentru îndeplinirea lucrării Sale mondiale.” – J. Verkuyl, Contemporary Missiology, p. 96

Întrebări recapitulative

  1. Ce trăsături de caracter pot fi observate la Iona? De ce i-a încredinţat Dumnezeu mesajul Său unui asemenea om?
  2. Ce motive crezi că avea Iona să refuze chemarea lui Dumnezeu? Cum vi se par aceste motive în lumina atitudinii corăbierilor sau a locuitorilor din Ninive?
  3. Pentru unii, relatarea supravieţuirii lui Iona, după ce a fost înghiţit de un peşte, pare incredibilă. Ce argumente pot fi aduse împotriva, respectiv în favoarea acestei relatări?
  4. Cum vă explicaţi faptul că Iona s-a decis să se roage doar când a ajuns în pântecele peştelui? Ce lecţie învăţăm din această situaţie?
  5. Ce ne spune despre Dumnezeu faptul că El i-a dat încă o şansă lui Iona?
  6. Ce putem învăţa din faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Iona chiar în capitala Asiriei – cel mai temut duşman al lui Israel? Aşteaptă Dumnezeu aşa ceva şi de la noi?
  7. De ce mesajul lui Dumnezeu conţine şi ameninţare, şi promisiune? De ce nu ar putea fi altfel?
  8. Care a fost cel mai mare obstacol în calea vestirii mesajului lui Dumnezeu în Ninive? Care ar putea fi astăzi cel mai mare obstacol în calea vestirii Evangheliei?

Fotografiile din săptămâna aceasta aparțin jw.org.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO