Ce a produs în sufletul lui Iona experienţa petrecută în pântecele peştelui?

Iona 1:17-2:10
17. Domnul a trimis un peşte mare să înghită pe Iona, şi Iona a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi.
1. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peştelui
2. şi a zis: „În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, şi m-a ascultat; din mijlocul Locuinţei morţilor am strigat, şi mi-ai auzit glasul.
3. Şi totuşi mă aruncaseşi în adânc, în inima mării, şi râurile de apă mă înconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine.
4. Ziceam: „Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăşi voi vedea Templul Tău cel sfânt.”
5. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viaţa, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu.
6. M-am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu!
7. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt.
8. Cei ce se lipesc de idoli deşerţi îndepărtează îndurarea de la ei.
9. Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.”
10. Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ.

Experienţa şederii de trei zile în pântecele peştelui a devenit un tip al morţii şi învierii lui Hristos (Matei 12:40), Dumnezeu a pregătit şi a trimis peştele. Să nu uităm că avem de-a face cu un eveniment miraculos, posibil numai prin intervenţia Domnului, despre care Biblia spune că este un Dumnezeu personal care intervine prin minuni în vieţile oamenilor.

Matei 12:40
Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.

În pântecele peştelui, Iona a început să se roage. în zadar încercase cârmaciul să-l îndemne: „Cheamă pe Dumnezeul tău!” (Iona 1:6). Acum însă, la disperare, Iona începe să se roage cu seriozitate. A fost nevoie de ceva eforturi pentru a-1 îndupleca să facă lucrul pe care fusese chemat să-l facă de la bun început. Rezumatul rugăciunii lui Iona s-a păstrat sub forma unui psalm de recunoştinţă alcătuit din cinci părţi. Pe scurt, rugăciunea lui ar suna cam aşa: Doamne, dacă mă scoţi de aici, îţi promit să fac următoarele lucruri… Cine nu s-a rugat aşa măcar o dată în viaţă? întrebarea este: Ai făcut ce ai promis?

Iona 1:6
ârmaciul s-a apropiat de el şi i-a zis: „Ce dormi? Scoală-te şi cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să Se gândească la noi şi nu vom pieri!”

Citeşte Matei 12:40 (vezi mai sus). Cum a aplicat Domnul Isus experienţa lui Iona în dreptul Său?

Capitolul 2 se încheie cu aceste cuvinte: „Domnul a vorbit peştelui şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ” (Iona 2:10), Porunca dată de Dumnezeu a reuşit astfel să facă pentru Iona ce nu reuşiseră să facă toţi acei corăbieri bine intenţionaţi. în acelaşi fel, Hristos le-a poruncit ucenicilor, după învierea Sa, să meargă în toată lumea. Iona, la finalul „aventurii lui subacvatice”, s-a dus la neamuri şi a devenit cel mai de succes misionar din Vechiul Testament. Salvarea lui a dat mărturie despre îndurarea lui Dumnezeu, despre hotărârea Sa de a-i salva de la moarte chiar şi pe asirienii păcătoşi.

Ce ne sugerează ideea salvării şi trimiterii Iui Iona din nou în misiune? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO