Citeşte Iona 4:1-11. Care a fost cel mai mare obstacol în calea vestirii mesajului lui Dumnezeu în Ninive?

Iona 4:1-11
1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a mâniat.
2. S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău!
3. Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!”
4. Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?”
5. Şi Iona a ieşit din cetate şi s-a aşezat la răsărit de cetate. Acolo şi-a făcut un umbrar şi a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea.
6. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui şi să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta.
7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înţepat curcubetele, şi curcubetele s-a uscat.
8. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit, şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit să moară şi a zis: „Mai bine să mor decât să trăiesc!”
9. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: „Da, bine fac că mă mânii până la moarte!”
10. Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit.
11. Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”

Acest capitol confirmă faptul că obstacolul cel mai mare a fost profetul însuşi, nu distanţa, nici vântul, nici corăbierii, nici peştele, nici locuitorii cetăţii. Credinţa oamenilor din Ninive a contrastat cu necre- 9 dinţa lui şi cu spiritul lui duşmănos. Iona este de altfel singurul perii sonaj din Biblie care îl acuză pe Dumnezeu pentru mila şi îndurarea gl Sa, pentru răbdarea şi bunătatea Sa şi pentru faptul că a anulat calamitatea. Ne-am aştepta mai degrabă ca aceste calităţi să trezească în oameni o atitudine de recunoştinţă.

„Când a aflat despre planul lui Dumnezeu de a cruţa cetatea care, în ciuda răutăţii ei, a fost convinsă să se pocăiască în sac şi cenuşă, Iona ar fi trebuit să fie primul care să se bucure pentru harul uimitor al lui Dumnezeu; însă, în loc de aceasta, el s-a frământat cu gândul că putea fi considerat un profet fals. Gelos pentru reputaţia lui, a pierdut din vedere valoarea infinit mai mare a sufletelor din acea cetate ticăloasă. Compasiunea arătată de Dumnezeu faţă de ninivitenii căiţi «n-a plăcut deloc lui Iona şi s-a mâniat».” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 271

Reciteşte versetele 10 şi 11. Ce aflăm de aici despre caracterul lui Dumnezeu în contrast cu cel al omului păcătos? De ce ar trebui să ne bucurăm că suntem judecaţi de Dumnezeu şi nu de semenii noştri?

Iona 4
10. Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit.
11. Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”

Iona s-a mâniat de două ori: mai întâi pentru că Dumnezeu S-a răzgândit şi i-a cruţat pe cei o sută douăzeci de mii de locuitori ai cetăţii, iar a doua oară din cauză că s-a uscat curcubetele care-i făcea umbră. Profetul acesta egoist avea mare nevoie să îşi refacă ordinea priorităţilor!

Dumnezeu l-a învăţat pe Iona să recunoască faptul că toţi oamenii sunt fraţi, deoarece El este Tatăl tuturor. Iona ar fi trebuit să-i accepte pe aceşti „străini” ca pe fraţii săi, chiar aşa rătăciţi cum erau. Oare nu erau o sută douăzeci de mii de oameni mai importanţi decât un curcubete?

Reciteşte pasajul în care Domnul l-a mustrat pe Iona. Este oare mustrarea aceasta valabilă şi în dreptul nostru? în ce situaţii? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO