„A mânca trupul şi a bea sângele lui Hristos înseamnă a-L primi ca pe un Mântuitor personal, crezând că El ne iartă păcatele şi că suntem desăvârşiţi în El. Privind la dragostea Sa, meditând la ea, adăpându-ne din ea, vom deveni părtaşi la natura Sa. Ceea ce este hrana pentru trup, aceea trebuie să fie Hristos pentru suflet. Hrana nu ne poate aduce un beneficiu dacă nu o mâncăm, dacă nu devine parte din fiinţa noastră. La fel Hristos nu are nicio valoare pentru noi dacă nu Îl cunoaştem ca Mântuitor personal. Cunoaşterea teoretică nu ne va face niciun bine. Trebuie să ne hrănim cu El, să-L primim în inimă, astfel încât viaţa Sa să devină viaţa noastră. Dragostea Sa şi harul Său trebuie asimilate.” –
Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 389

Întrebări pentru discuţie

  1. Ce speranţe false au nutrit ucenicii cu ocazia intrării triumfale a Domnului în Ierusalim? Cum ne putem feri astăzi de o greşeală asemănătoare? În privinţa căror evenimente profetice viitoare am putea să ne facem şi noi iluzii?
  2. Ce mesaj a transmis Domnul Isus prin izgonirea vânzătorilor din templu? Cum poate fi actualizat acest mesaj pentru zilele noastre? Pe cine crezi că ar izgoni Isus din bisericile creştine de astăzi şi ce lucruri crezi că ar „răsturna” El în aceste biserici? De ce?
  3. Ştiind că avea să fie răstignit în curând, iar peste câţiva ani templul urma să fie dărâmat (anul 70) şi serviciile lui desfiinţate, de ce nu a lăsat Isus lucrurile aşa cum erau? La rândul nostru, de ce trebuie să manifestăm interes şi grijă faţă de scopul real al existenţei organizaţiei bisericii, deşi ştim că această organizaţie va pieri?
  4. În ce a constat necredincioşia vierilor din parabolă? Cui crezi că i s-ar aplica această parabolă în zilele noastre?
  5. Ce ne învaţă exemplul Domnului Hristos cu privire la atitudinea pe care trebuie s-o avem faţă de autorităţile omeneşti şi faţă de diversele taxe percepute de acestea?
  6. Care este motivul pentru care Mântuitorul a instituit Cina Domnului chiar cu ocazia Paştelui evreilor? Ce învăţăm din serbarea Cinei cu regularitate?
  7. Cum răspundem, prin participarea noastră la Cina Domnului, filosofiei nihiliste, care neagă orice sens al existenţei umane?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO