Viaţa – singura noastră ocazie!

Domnul Isus a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut, dar nu a forţat niciodată pe nimeni să accepte mântuirea. El a pus-o la dispoziţia tuturor, fără plată, dar nu o putem avea decât prin credinţa care duce la o viaţă de conformare cu voinţa lui Dumnezeu. Intervalul de timp în care putem face această experienţă este viaţa pe pământ. Altă ocazie nu mai există.

Care este mesajul principal al acestei pilde?

Luca 16:19-31
9. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
20. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.
21. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
22. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.
23. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
24. şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”
25. „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
26. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.”
27. Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
28. căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”
29. Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.”
30. „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”
31. Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

Pilda aceasta, consemnată numai în Evanghelia după Luca, ne transmite două mari adevăruri cu privire la mântuire: importanţa zilei de „astăzi” şi faptul că nu mai există o altă ocazie de a fi mântuit după moarte.

Astăzi este ziua mântuirii. Pilda nu ne învaţă că bogăţiile ar fi rele în ele însele sau că sărăcia ar fi o virtute în sine, ci ne învaţă că nu trebuie să pierdem în viaţa aceasta ocazia de a fi mântuiţi şi de a trăi ca oameni mântuiţi. Nu avem o a doua şansă, fie că suntem bogaţi, fie că suntem săraci, cu carte sau fără carte, puternici sau slabi. Toţi suntem mântuiţi şi judecaţi după atitudinea pe care o avem astăzi şi acum faţă de Isus.

2 Corinteni 6:2
Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii

Pilda ne mai învaţă şi că răsplata veşnică nu are nicio legătură cu posesiunile materiale. Omul bogat „se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi, în fiecare zi, ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire” (Luca 16:19), dar îi lipsea ceva ce este esenţial în viaţă: Dumnezeu. Cel care nu Îl recunoaşte pe Dumnezeu, nu îi ia în seamă pe semenii lui. Păcatul bogatului nu era bogăţia, ci nerecunoaşterea faptului că familia lui Dumnezeu era mai mare decât era el dispus să accepte.

Luca 16:19
Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.

Nu există după moarte o a doua şansă la mântuire. „Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). Am primit dovezi îndestulătoare aici, în viaţa aceasta, pentru a lua o decizie conştientă pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Orice teologie care susţine existenţa unei a doua şanse la mântuire, după moarte, este o mare amăgire.

Evrei 9:27
Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata

Ne place să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi despre tot ce a făcut El ca să ne mântuiască. Ce ne spune parabola aceasta despre pericolul de a privi cu uşurătate aceste lucruri? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO