Acela „care Şi-a adus aminte de mama Lui atunci când atârna pe cruce, în agonie, care li S-a arătat femeilor care plângeau şi a făcut din ele mesagerii Săi pentru a duce vestea bună despre Mântuitorul înviat este astăzi cel mai bun prieten al femeii şi este gata să o ajute în toate situaţiile dificile ale vieţii.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 204

„Domnul are o lucrare pentru femei, tot aşa cum are pentru bărbaţi. Ele îşi pot ocupa locurile în lucrarea Sa în această criză, iar El va lucra prin ele. Dacă sunt pătrunse de simţământul datoriei şi dacă trudesc sub influenţa Duhului Sfânt, ele vor avea stăpânirea de sine necesară pentru această vreme. Mântuitorul va reflecta lumina feţei Sale asupra acestor femei gata să se jertfească şi le va da o putere care o întrece pe cea a bărbaţilor. Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbaţii nu o pot face, o lucrare care atinge viaţa lăuntrică. Ele pot veni aproape de inimile acelora la care bărbaţii nu pot ajunge. Munca lor este necesară.”
– Ellen G. White, Evanghelizare, pp. 464, 465

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO