Neprihănirea se referă la întreaga ființă

Studiul V – Trimestrul I

Duminică, 25 ianuarie 2015

1. Citește Proverbele 10:1-7. Ce principii de viață și de credință ne sunt descoperite aici?

Proverbele 10

1 Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
2 Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
3 Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.
4 Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.
5 Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.
6 Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.
7 Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte.

Se povestește că un pasager al unei bărci a început, la un moment dat, să facă o gaură la picioarele lui, în dreptul locului în care se afla și, atunci când ceilalți pasageri i-au cerut să se oprească, el a dat următorul răspuns: ,,Nu vă privește ce fac! Este locul meu!”. Răspunsul acesta absurd este justificarea adusă în mod frecvent de păcătos pentru purtarea sa: ,,Este viața mea și nu te privește ce fac!”. Tot ce facem sau nu facem are un impact asupra oamenilor, în general, și în special asupra celor care ne sunt cel mai aproape. Fiecare dintre noi s-a aflat cel puțin o dată în viață într-o situație în care a simțit pe propria piele efectele faptelor bune sau rele ale altora.

În versetele 3-5 este abordat principiul unitatii dintre viața moral-spirituală și viața fizico-materială. Ideea este că răutatea sau deficiența morală nu aduce nimănui niciun bine, chiar dacă este vorba de un om bogat, și neprihănirea se bucură întotdeauna de răsplătiri (de un fel sau altul), chiat dacă omul este sărac.

În versetele 6 și 7 găsim ideea care avea să fie exprimată mai târziu de Isus, că pofta este adulter și că ura este ca uciderea. Nici ascunderea urii în spatele unor cuvinte frumoase nu este o rezolvare. Gândurile rele sunt de multe ori trădate de limbajul corpului și de tonul vocii. Cea mai bună cale de a avea relații sănătoase cu alții este: ,,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Leviticul 19:18; compară cu Matei 19:19). De asemenea, impresia bună pe care o faci poate avea o influență durabilă asupra altora. Cu alte cuvinte, avem de a face cu un apel la logică: nu este mai bine să ai un nume bun decât un nume rău?

Leviticul 19

18 Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.

Matei 19

19 să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Ce decizie importantă legată de cele prezentate aici trebuie să iei cât mai repede? Dacă nu ai luat-o deja, gândește-te la influența bună sau rea pe care o exerciti asupra altora!

*************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Ioan 16

1 V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.
2 Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.
3 Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
4 V-am spus aceste lucruri, pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
5 Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?”
6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.
7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;
10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;
11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
14 El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
16 Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.”
17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: „Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea” şi: „Apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea” şi: „Pentru că Mă duc la Tatăl”?”
18 Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: „Peste puţină vreme”? Nu ştim ce vrea să spună.”
19 Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe şi le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: „Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea” şi: „Apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea”?
20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
21 Femeia, când este în durerile naşterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar, după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume.
22 Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
23 În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
24 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
25 V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
26 În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.
27 Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.
28 Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.”
29 Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbeşti desluşit şi nu spui nicio pildă.
30 Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.”
31 „Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus.
32 „Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.
33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO