Studiul V – Trimestrul I

Sâmbătă, 24 ianuarie 2015

Soarele apune la ora 17:12

Pentru studiul din această săptămână, citește: Proverbele 10:1-14; cap.11-13; Matei 19:19; Ioan 3:16.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: ,,Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.” (Proverbele 10:6)

După cum se poate observa din titlu, studiul acesta are ca temă binecuvântările de care au parte cei neprihăniți. Cuvântul-cheie din pasajele studiate săptămâna aceasta este termenul ebraic zaddiq, care înseamnă ,,neprihănit”. El derivă din cuvântul zedeq (tradus și cu ,,dreptate”), care apare în introducerea cărții: ,,Pildele lui Solomon… pentru căpătarea învățăturilor de bun-simț, de dreptate…” (Proverbele 1:1-3). Așadar, cartea Proverbele ne transmite ideea că înțelepciunea este neprihănire și că a fi neprihănit înseamnă a trăi cu dreptate, potrivit poruncilor lui Dumnezeu, a trăi prin credință și ascultând de cerințele Sale cu privire la cum trebuie să fim și ce trebuie să facem. Neprihănirea este un dar de la Dumnezeu. În opoziție cu ea sunt nebunia și necredincioșia. Înțelepciunea este dreptate sau neprijănire; nebunia este păcat sau nelegiuire, iar în versetele pe care le vom studia, contrastul dintre ele este puternic.

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Ioan 15

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.
2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
13 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
14 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.
16 Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
17 Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.
18 Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.
19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.
20 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
21 Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.
22 Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat; dar acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor.
23 Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu.
24 Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.
25 Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: „M-au urât fără temei.”
26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
27 Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO