Studiul XIII – Trimestrul III

Vineri , 26 septembrie 2014

 

Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Pe Muntele Măslinilor”, p. 627-636; Tragedia veacurilor, capitolul „Vestitorii dimineţii”, p. 299-316.

„Îndată, se arată la răsărit un nor mic, negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul şi care, din depărtare, pare învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu ştie că acesta este semnul Fiului omului. Într-o tăcere solemnă, [credincioșii] îl privesc cum se apropie de pământ, devenind din ce în ce mai luminos şi mai glorios, până când se face un nor mare, alb, având la bază o slavă asemănătoare unui foc mistuitor, iar deasupra, curcubeul legământului. Isus vine ca un cuceritor puternic. (…) Îngerii sfinţi, o mulţime mare, fără număr, Îl însoţesc pe drumul Său, cu imnuri de o frumuseţe cerească. Firmamentul pare plin de chipuri strălucitoare – «de zece mii de ori zece mii şi mii de mii». Nicio pană omenească nu poate descrie scena; nicio minte muritoare nu este în stare să-i înţeleagă splendoarea.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 640, 641

Întrebări pentru discuţie

1. Deşi este important să credem că revenirea Domnului Isus este aproape, cum ne putem feri de pericolele fanatismului?

2. Meditează mai mult la ideea că revenirea Sa este foarte aproape din perspectivă personală, fiindcă putem fi chemaţi oricând la odihnă. Ce decizii poţi lua chiar acum pentru a fi pregătit în orice moment?

3. Ce le poţi spune acelora care iau în derâdere faptul că Domnul Isus va reveni? Înainte să dai un răspuns, încearcă să te pui în locul lor şi să priveşti lucrurile din perspectiva lor. Încearcă să le înţelegi bine argumentele şi apoi gândeşte-te cum îi poţi aborda.

4. Ce părere ai despre ideea că noi, ca oameni, putem grăbi sau întârzia revenirea Domnului? Care sunt argumentele pro şi contra?

5. Dacă ai şti că Domnul Isus ar veni săptămâna viitoare, ce schimbări ai face în viaţa ta?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Iona 4

 
1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a mâniat.
2. S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău!
3. Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!”
4. Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?”
5. Şi Iona a ieşit din cetate şi s-a aşezat la răsărit de cetate. Acolo şi-a făcut un umbrar şi a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea.
6. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui şi să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta.
7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înţepat curcubetele, şi curcubetele s-a uscat.
8. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit, şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit să moară şi a zis: „Mai bine să mor decât să trăiesc!”
9. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: „Da, bine fac că mă mânii până la moarte!”
10. Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit.
11. Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO