Studiul XIII – Trimestrul III

Joi , 25 septembrie 2014

 

6. De ce este esenţial să veghem şi să fim pregătiţi pentru revenirea Domnului Isus? Matei 24:42,44

Matei 24

42. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
44. De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

Nota dominantă a predicii profetice a Domnului Isus este vegherea, starea de alertă permanentă. Aşteptarea revenirii Lui trebuie să fie activă, vigilentă, aşa cum ar aştepta stăpânul unei case dacă ar şti că vine un hoţ să-l jefuiască (Matei 24:43). În timp ce Îl aşteptăm, nu stăm cu braţele încrucişate, ci facem lucrarea încredinţată, la fel ca robul credincios din parabolă (Matei 24:45; Marcu 13:34-37).

Matei 24

43. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

Matei 24

45. Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?

Marcu 13

34. Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze.
35. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.
36. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
37. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”

7. De ce atitudini greşite trebuie să ne ferim noi, aşteptătorii revenirii Domnului Isus? Matei 24:48-51; Luca 21:34,35. Ce putem face pentru a nu aluneca într-un asemenea comportament?

Matei 24

48. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!”
49. Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,
50. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie,
51. îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Luca 21

34. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
35. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.

Pilda despre robul cel rău trage un serios semnal de alarmă în special pentru noi, adventiştii de ziua a şaptea. Robul rău îi reprezintă pe cei care spun că ei cred în revenirea Domnului, dar nu sunt convinși că El va veni curând. Ei consideră că Domnul zăboveşte să vină şi mai au destul timp să facă ce le place şi tot le mai rămâne timp şi pentru a face pregătirile necesare. Din nefericire, capcana aceasta e fatală, pentru că Domnul poate veni în orice moment sau, chiar dacă nu vine, ei pot fi chemaţi la odihnă pe neaşteptate şi pe nepregătite. Mai mult decât atât, conştiinţa lor se toceşte, îşi pierde sensibilitatea treptat din cauza îngăduirii repetate a păcatului şi le este din ce în ce mai greu să se pocăiască. Diavolul nu este deranjat de faptul că, teoretic, noi credem în a doua venire a lui Isus, atâta timp cât, în practică, amânăm pregătirea pentru acest eveniment.

Ce pregătiri trebuie să facem? Este nevoie să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele rămase nemărturisite, să ne înnoim credinţa în moartea ispăşitoare a lui Isus pe cruce şi să ne consacrăm Lui cu totul. Noi trebuie să trăim în comuniune cu El ca să ne bucurăm de pacea adâncă adusă de faptul că am primit haina neprihănirii Sale.

Cât de mult te gândeşti la a doua venire a Domnului Isus? În ce măsură îţi influenţează ea deciziile? Cum poţi menţine echilibrul între îndeplinirea treburilor zilnice şi aşteptarea cu nerăbdare a revenirii Sale?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Iona 3

 
1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel:
2. „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”
3. Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile.
4. Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”
5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.
6. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă.
7. Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc!
8. Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile!
9. Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO