Studiul I – Trimestrul IV

Sâmbătă , 27 septembrie 2014

Soarele apune la ora 19:00

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ioan 7:2-5; 1 Corinteni 15:5-7; Iacov 1:3; 2:5; 1 Petru 2:9,10; Matei 7:24-27.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” (Ioan 15:14)

Ca timp şi cultură, noi suntem foarte departe de zilele de început ale bisericii creştine şi nu prea ne dăm seama ce însemna să faci parte din această mişcare nou apărută, într-o vreme în care credincioşii se adunau în case şi erau, în cea mai mare parte, evrei persecutaţi de conaţionalii lor. Epistola lui Iacov ne oferă un crâmpei din viaţa comunităţii creştine evreieşti de dinainte de dispariţia ei în ceaţa controverselor religioase şi de dinainte de marginalizarea ei de către convertiţii dintre neamuri care ajung să predomine în biserică după secolul al II-lea.

Spre deosebire de celelalte epistole ale sale, epistola aceasta nu pare să fie adresată unei biserici locale cu scopul rezolvării unei situaţii critice sau a unei nevoi urgente apărute în sânul ei, ci, mai degrabă, comunităţii creştine în general (vezi Iacov 1:1).

Iacov 1

1. Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Sănătate!

Însă, înainte de a ne apleca asupra epistolei, ne propunem ca săptămâna aceasta să aflăm câteva lucruri despre autorul ei. Vom încerca să găsim răspuns la următoarele întrebări: Cine era Iacov? Ce informaţii avem despre el? Care a fost relaţia lui cu Domnul Isus? Ce poziţie a avut în biserică?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Mica 1

 
1. Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moreşet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, prorocie asupra Samariei şi Ierusalimului.
2. Ascultaţi, voi popoare toate! Ia aminte, pământule şi ce este pe el! Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în Templul Lui cel sfânt!
3. Căci iată că Domnul iese din locuinţa Lui, Se coboară şi umblă pe înălţimile pământului!
4. Sub El se topesc munţii, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpe.
5. Şi toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Şi care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul?…
6. De aceea, voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie; îi voi prăvăli pietrele în vale şi-i voi dezgoli temeliile.
7. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plăţile ei de curvă vor fi arse în foc, şi-i voi pustii toţi idolii: căci din plăţi de curvă i-a adunat, şi în plăţi de curvă se vor preface…
8. De aceea plâng, mă bocesc, umblu desculţ şi gol, strig ca şacalul şi gem ca struţul.
9. Căci rana ei este fără leac; se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.
10. Nu spuneţi lucrul acesta în Gat şi nu plângeţi în Aco; tăvăliţi-vă în ţărână la Bet-Leafra.
11. Treci, locuitoare din Şafir, cu ruşinea descoperită; locuitoarea din Ţaanan nu îndrăzneşte să iasă, jalea Bet-Haeţelului vă ia gustul să vă opriţi în el.
12. Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului.
13. Înhamă-ţi caii cei iuţi la car, locuitoare din Lachis; tu ai fost cea dintâi pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel.
14. De aceea te vei despărţi de Moreşet-Gat, casele din Aczib vor fi o amăgire pentru împăraţii lui Israel.
15. Îţi voi aduce un nou stăpân, locuitoare din Mareşa; slava lui Israel va merge la Adulam.
16. Rade-ţi, taie-ţi părul, din pricina copiilor tăi iubiţi; lărgeşte-ţi pleşuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie, departe de tine!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO