Studiul VIII – Trimestrul I

Luni , 17 februarie 2014

 

Domnul Hristos nu S-a lăsat intimidat de oamenii bogaţi, cu o poziţie înaltă şi renumiţi. El nici nu le purta pică, dar nici nu îi ridica în slăvi. El a subliniat faptul că prosperitatea financiară nu poate oferi pace, mulţumire personală, relaţii profunde sau un scop temeinic în viaţă. Cel mai mare magnat din lumea aceasta poate foarte bine să fie mai singur, mai gol sufleteşte şi mai trist decât cel mai simplu, mai sărac şi mai smerit credincios creştin.

2.Studiază discuţia lui Isus cu Nicodim în Ioan 3:1-15. Ce evenimente ar fi putut stârni interesul lui Nicodim faţă de mesajul Său? Ioan 2:13-25. De ce a venit la El în timpul nopţii? Care este mesajul Domnului Hristos pentru Nicodim?

Ioan 2

13. Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.
15. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.
16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”
17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”
18. Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?”
19. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.”
20. Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?”
21. Dar El le vorbea despre templul trupului Său.
22. Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.
23. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.
24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

Nicodim asistase la manifestarea puterii şi a autorităţii lui Dumnezeu prin lucrarea Domnului Isus şi îşi dorea să stea de vorbă cu El, dar în taină. Isus ar fi putut refuza această întrevedere secretă, dar, nedorind ca vreun om să piară, a acceptat bucuros prilejul de a-l aduce pe Nicodim cu un pas mai aproape de Împărăţia Sa. Sărăcia acestui fariseu era de natură spirituală, nu materială. Deşi era înzestrat cu bunuri materiale şi se afla într-o poziţie socială înaltă, era gol pe dinăuntru.

Când a auzit însă că un iudeu educat ca el are nevoie de convertire, Nicodim s-a revoltat instinctiv. În pofida reacţiei lui, Isus a insistat şi i-a oferit ocazia de a alege între condamnare şi mântuire. Temându-se să nu fie denunţat şi ridiculizat, Nicodim a refuzat invitaţia Sa. În aparenţă, întrevederea s-a soldat cu un eşec. Însă, în realitate, sămânţa spirituală a căzut într-un pământ bun, a germinat şi, în cele din urmă, a adus rod.

„După înălţarea Domnului, în timp ce ucenicii erau împrăştiaţi din ca
uza persecuţiilor, Nicodim a ieşit în faţă, plin de curaj. El şi-a folosit averea pentru susţinerea bisericii care tocmai se născuse, atunci când iudeii se aşteptau ca, la moartea lui Isus, ea să fie desfiinţată. În timp de primejdie, omul acesta, pe vremuri atât de fricos şi de îndoielnic, a fost tare ca stânca, încurajând credinţa ucenicilor şi ajutându-i cu mijloace materiale să ducă Evanghelia mai departe. A fost batjocorit şi persecutat de aceia care îl onoraseră pe vremuri. A ajuns sărac în ce priveşte bunurile pământeşti, dar n-a scăzut în ce priveşte credinţa care-şi avea începutul în noaptea în care a stat de vorbă cu Isus.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 177

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Cântarea cântărilor 1

 
1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon.
2. Să mă sărute cu sărutările gurii lui! Căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul,
3. mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine fetele!
4. Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui… Ne vom înveseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul! Pe drept eşti iubit.
5. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului şi cum sunt covoarele lui Solomon.
6. Nu vă uitaţi că sunt aşa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine, şi m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseţii mele n-am păzit-o.
7. Spune-mi tu, pe care te iubeşte inima mea, unde îţi paşti oile, unde te odihneşti la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarăşilor tăi? –
8. Dacă nu ştii, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieşi pe urmele oilor şi paşte-ţi iezii lângă colibele păstorilor.
9. Cu iapa înhămată la carele lui faraon te asemăn eu pe tine, scumpa mea.
10. Ce frumoşi îţi sunt obrajii în mijlocul lănţişoarelor de la gât şi ce frumos îţi este gâtul în mijlocul şirurilor de mărgăritare!
11. Îţi vom face deci lănţişoare de aur cu stropituri de argint. –
12. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu îşi răspândeşte mirosul.
13. Preaiubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir care se odihneşte între ţâţele mele.
14. Preaiubitul meu este pentru mine un strugure de măliniţă din viile din En-Ghedi. –
15. Ce frumoasă eşti, iubito, uite ce frumoasă eşti cu ochii tăi de porumbiţă! –
16. Ce frumos eşti, preaiubitule, ce plăcut eşti! Verdeaţa este patul nostru! –
17. Cedrii sunt grinzile caselor noastre, şi chiparoşii sunt pardoselile noastre. –
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO