Studiul VIII – Trimestrul I

Marți , 18 februarie 2014

 

Nu întotdeauna oamenii bogaţi sunt şi respectabili. Mulţi îşi obţin averile pe căi cinstite, cu trudă şi prin binecuvântarea lui Dumnezeu, dar unii sunt, pur şi simplu, nişte escroci. Şi, mai rău, alţii câştigă bani în mod legal, dar încălcând principiile morale, pentru că nu tot ce nu este moral este şi ilegal, cum bine ştim.

3. Compară Matei 9:10-13 cu Luca 5:27-32 şi 19:1-10. Care erau motivele acestei critici care I-a fost adusă Domnului Isus? Ce putem învăţa despre har din reacţia Sa?

Matei 9

10. Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.
11. Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?”
12. Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
13. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Luca 5

27. După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!”
28. Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
29. Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei.
30. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?”
31. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
32. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Luca 19

1. Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
2. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3. căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă.
5. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
6. Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
7. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!”
8. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
9. Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
10. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Ierihonul, cetatea în care locuia Zacheu, era la data aceea un centru comercial important, în care se găsea palatul lui Irod. Totodată, datorită poziţiei sale geografice, era şi un punct vamal important. În calitatea sa de şef de vamă, Zacheu se putea îmbogăţi legal cu uşurinţă. Însă relatarea biblică ne lasă să înţelegem că lăcomia l-a determinat să încalce limitele legale. Dacă patrioţii iudei îi dispreţuiau chiar şi pe vameşii oneşti, privindu-i ca pe nişte unelte ale asupritorilor romani, ne dăm seama că pe vameşii necinstiţi îi urau de-a dreptul. Matei (Levi) ocupa o poziţie similară în Capernaum, cetate aflată sub conducerea lui Irod Antipa. Fiindcă acceptaseră să lucreze pentru stăpânirea romană, vameşii erau priviţi ca trădători şi hoţi.

Totuşi, pe Domnul Hristos nu-L opreau aceste graniţe artificiale. Elstat la masă cu ei, cu toate că Şi-a atras numeroase critici din partea preoţilor şi chiar a oamenilor de rând. În cele din urmă, aceşti oameni desconsideraţi au fost câştigaţi pentru Evanghelie datorită atenţiei pe care le-a acordat-o Mântuitorul. Astfel, Matei a devenit unul dintre cei doisprezece ucenici şi scriitorul unei cărţi din Noul Testament.

De aceea, să ne ferim să-i evaluăm pe oameni din punct de vedere spiritual. Este adevărat că nu toate păcatele au aceeaşi magnitudine, iar unele sunt, fără îndoială şi pe bună dreptate, mai rele decât altele din punct de vedere al impactului lor social, dar noi toţi suntem egali înaintea lui Dumnezeu fiindcă toţi avem nevoie de neprihănirea lui Hristos.

Gândeşte-te la o persoană din societate, celebră, dar dispreţuită (în mod justificat, poate). Imaginează-ţi ce ai face dacă ai avea şansa de a-i vorbi despre Isus. Ai fi dispus să faci acest lucru? Ce i-ai spune?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Cântarea cântărilor 2

 
1. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. –
2. Ca un crin în mijlocul spinilor aşa este iubita mea între fete. –
3. Ca un măr între copacii pădurii aşa este preaiubitul meu între tineri. Cu aşa drag stau la umbra lui, şi rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele.
4. El m-a dus în casa de ospăţ, şi dragostea era steagul fluturat peste mine.
5. Întăriţi-mă cu turte de struguri, învioraţi-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui.
6. Să-şi pună mâna stângă sub capul meu şi să mă îmbrăţişeze cu dreapta lui! –
7. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp: nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea! –
8. Aud glasul preaiubitului meu! Iată-l că vine, sărind peste munţi, săltând pe dealuri.
9. Preaiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, priveşte printre zăbrele.
10. Preaiubitul meu vorbeşte şi-mi zice: „Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso!
11. Căci iată că a trecut iarna; a încetat ploaia şi s-a dus.
12. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării şi se aude glasul turturelei în câmpiile noastre.
13. Se pârguiesc roadele în smochin, şi viile înflorite îşi răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso!
14. Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul! Căci glasul tău este dulce, şi faţa ta, plăcută.”
15. Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile; căci viile noastre sunt în floare.
16. Preaiubitul meu este al meu, şi eu sunt a lui; el îşi paşte turma între crini.
17. Până la răcoarea zilei şi până la lungirea umbrelor, întoarce-te!… Iubitule, sari ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munţii ce ne despart.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO