Isus şi oamenii de la periferia societăţii

 

Studiul VII – Trimestrul I

Sâmbătă , 8 februarie 2014

Soarele apune la ora 17:33

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Matei 21:28-32; Ioan 8:1-11; Marcu 5:1-20; Ioan 4:5-32; Matei 9:9-13.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Atunci, femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: «Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?»” (Ioan 4:28,29)

O tânără cu un trecut incredibil de nefericit şi de oribil (la vârsta de şaisprezece ani avea deja doi copii din flori) se afla în arest şi aştepta să fie judecată pentru uciderea unui asistent social care venise să-i ia bebeluşul, singura fiinţă pe care o iubea.

Singură, fără mamă, tată, soţ sau vreo altă rudă, privea disperată spre viitorul sumbru care o aştepta. În urma vizitelor unui pastor, ea a aflat că Domnul Hristos o iubeşte şi o iartă în ciuda tuturor greşelilor ei, în ciuda situaţiei ei disperate prezente şi poate chiar viitoare. Deşi dispreţuită de oameni, fata aceasta a ajuns să cunoască dragostea veşnică a lui Dumnezeu. Această „paria” a societăţii a descoperit sensul vieţii în Domnul Hristos, a cărui iubire şi acceptare întrece orice norme şi valori ale lumii în care trăim.

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Tăria de caracter se descoperă în ocaziile în care poţi înainta doar prin încrederea în făgăduinţele lui Dumnezeu.

„Aşa este cu toate promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu… Ele sunt frunze din acel copac care este «pentru vindecarea neamurilor» (Apocalipsa 22:2). Primite, asimilate, ele trebuie să fie tărie de caracter, inspiraţie şi sprijin în viaţă… Nimic în afară de acestea nu poate da curajul şi credinţa care umplu întreaga făptură cu energie vitală.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 105

Rugăciune: Mă încred în făgăduinţele Tale, Doamne. Ajută neputinţei şi necredinţei mele!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Eclesiastul 4

 
1. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare; şi iată că cei apăsaţi varsă lacrimi, şi nu este nimeni să-i mângâie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor, şi n-are cine să-i mângâie!
2. Şi am găsit că morţii, care au murit mai înainte, sunt mai fericiţi decât cei vii, care sunt încă în viaţă.
3. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare.
4. Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
5. Nebunul îşi încrucişează mâinile şi îşi mănâncă însăşi carnea lui.
6. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă şi goană după vânt.
7. Am mai văzut o altă deşertăciune sub soare:
8. un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici frate, şi totuşi munca lui n-are sfârşit, ochii nu i se satură niciodată de bogăţii şi nu se gândeşte: „Pentru cine muncesc eu şi-mi lipsesc sufletul de plăceri?” Şi aceasta este o deşertăciune şi un lucru rău.
9. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
10. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice.
11. Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur?
12. Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.
13. Mai bine un copil sărac şi înţelept decât un împărat bătrân şi fără minte, care nu înţelege că trebuie să se lase îndrumat;
14. căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăţia celui din urmă.
15. Am văzut pe toţi cei vii, care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat şi să domnească în locul lui.
16. Fără sfârşit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Şi totuşi cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Căci şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO