Studiul III – Trimestrul I

Sâmbătă , 11 ianuarie 2014

Soarele apune la ora 16:56

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Daniel 9:2-19; Matei 14:22,23; 26:36; Ioan 17:6-26; Evrei 2:17; 1 Petru 4:7.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:20,21)

Cel mai important lucru pe care îl putem face pentru sufletele pe care căutăm să le aducem la Hristos este să ne rugăm pentru ele. Rugăciunea este esenţială pentru viaţa creştinului şi îndeosebi pentru formarea de ucenici. Ce schimbări impresionante s-ar produce dacă rugăciunea constantă şi fierbinte ar fi în centrul metodologiei noastre de formare şi păstrare a ucenicilor!

„Lucrătorii să se prindă cu putere de făgăduinţele lui Dumnezeu şi să spună: «Tu ai promis: ’Cereţi şi vi se va da.’ Eu vreau ca acest suflet să se convertească, să vină la Domnul Isus Hristos.» Solicitaţi rugăciune pentru sufletele cu care lucraţi; prezentaţi-le înaintea bisericii ca subiecte speciale de rugăciune. […] Alegeţi un suflet şi apoi altul, căutând zilnic călăuzirea lui Dumnezeu, punând totul înaintea Lui în rugăciune stăruitoare şi lucrând cu înţelepciune divină.” – E. G. White, Lucrarea misionară medicală, p. 244, 245

____________________________________________________

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Nu uita! Bunătatea dă valoare faptei.

„Noi trebuie să dăruim în sinceritate, nu pentru a face paradă de faptele noastre bune, ci din milă şi dragoste faţă de cei aflaţi în suferinţă. Sinceritatea scopului şi adevărata bunătate a inimii au preţ în ochii Cerului. Sufletul sincer în iubirea sa, cu inima întreagă în devoţiunea sa, este privit de Dumnezeu ca fiind mai de preţ decât mult aur din Ofir.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 82

Rugăciune: Doamne, Te rog ajută-mi ca toate faptele mele de acasă, de la biserică, de pe stradă şi de oriunde să fie caracterizate de adevărata bunătate!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 7

 
1. Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele.
2. Ţine sfaturile mele şi vei trăi; păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor.
3. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4. Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta –
5. ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.
6. Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele.
7. Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.
8. Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.
9. Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.
10. Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.
11. Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă:
12. când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă.
13. Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis:
14. „Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele.
15. De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit.
16. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt;
17. mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.
18. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări.
19. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă,
20. a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”
21. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.
22. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă,
23. ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.
24. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.
25. Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei.
26. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.
27. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO