Studiul 1 – Trimestrul IV

Sâmbătă , 28 decembrie 2013

Soarele apune la ora 16:43

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Luca 4:1-12; Matei 12:3-8; 5:17-39; Luca 24:13-32; Faptele apostolilor 1:16-20.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)

Cu ajutorul unui detector de metale cumpărat dintr-un târg de vechituri, englezul Terry Herbert a descoperit în ogorul unui fermier mai multe arme anglo-saxone placate cu aur şi alte câteva obiecte din argint. Preţul estimativ al comorii a fost de peste 5 milioane de dolari americani.

În calitate de căutători de comori, creştinii trebuie să fie atenţi să nu se lase distraşi de lucrurile de pe pământ şi să uite de adevărata comoară cerească: Domnul Isus Hristos. Odinioară, fariseii şi saducheii, în căutarea lor după comorile de sus, au făcut „săpături” în scrierile sacre antice. Din nefericire însă, ei au interpretat atât de greşit harta comorii (Scriptura), încât au pierdut cu totul din vedere esenţialul (Isus).

Domnul Isus a încorporat Scriptura în metodologia Sa de formare a ucenicilor atât în mod direct, cât şi indirect. Căutarea adevăratei comori îşi avea rădăcinile în scrierile profetice care arătau spre El. Aşadar, dacă nu-L găsim pe Isus, nu găsim nimic. Altfel spus, în eforturile noastre de formare a ucenicilor trebuie să păstrăm întotdeauna în atenţie persoana Domnului Isus şi ceea ce a făcut El pentru noi.

_________________________________________________________________________________________________

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Nu uita să fii bun, pentru că Dumnezeu este bun!

„Trebuie să fii bun, mai înainte de a fi în stare să faci binele. Nu poţi avea o influenţă care să-i schimbe pe alţii, până când inima ta n-a fost umilită, curăţită şi îmblânzită prin harul lui Hristos. Dacă în inima ta s-a produs această schimbare, va fi tot aşa de natural pentru tine să trăieşti spre binecuvântarea altora, cum este pentru trandafir să răspândească parfumul său plăcut sau pentru viţa-de-vie să rodească ciorchinele purpuriu.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor p. 182

Rugăciune: Doamne, Te rog, fă-mă Tu bun! Schimbă-mi, Te rog, inima!

_________________________________________________________________________________________________

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 143

 
1. (Un psalm al lui David.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta!
2. Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pământ: mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme.
4. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu.
5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale.
6. Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. – (Oprire)
7. Grăbeşte de m-ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă!
8. Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.
9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!
11. Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
12. În bunătatea Ta, nimiceşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO