Studiul 13 – Trimestrul IV

Vineri , 27 decembrie 2013

Soarele apune la ora 16:42

 

„Prin poziţia şi lucrarea Sa, Mijlocitorul avea să depăşească mult, din punctul de vedere al demnităţii şi al slavei, preoţia pământească tipică. […] Acest Mântuitor urma să fie un mijlocitor care să stea între Cel Preaînalt şi poporul Său. Prin această măsură, a fost deschisă o cale prin care păcătosul vinovat putea găsi intrare la Dumnezeu prin intermediul altcuiva. Păcătosul nu se putea înfăţişa personal, cu vinovăţia asupra lui şi fără vreun merit mai mare decât acela pe care îl deţinea prin sine însuşi. Numai Hristos putea deschide această cale, prin aducerea unei jertfe pe măsura cerinţelor Legii divine. El era desăvârşit şi neîntinat de păcat. El era fără pată şi fără cusur. Extinderea consecinţelor teribile ale păcatului ar fi rămas pentru totdeauna necunoscută, dacă nu ar fi fost oferit un remediu de o valoare infinită.” – Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 11

„Credinţa în ispăşirea şi în mijlocirea lui Hristos ne va păstra statornici şi de nezdruncinat în mijlocul ispitelor care ne asaltează în biserica luptătoare.” – Ellen G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 7A, p. 484

Întrebări pentru discuţie

1. Răsfoieşte cartea Evrei şi găseşte pasaje în care suntem îndemnaţi să acţionăm într-un anumit fel, ca urmare directă a credinţei noastre.

2. Meditează mai mult la ideea că putem veni înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta în mod concret? Cum ar trebui să ne afecteze viaţa lucrul acesta, îndeosebi atunci când suntem ispitiţi sau descurajaţi din cauza stării noastre spirituale?

3. Care este diferenţa dintre încredere şi încumetare?

4. Meditează asupra următoarei afirmaţii preluate din citatul de la secţiunea de vineri: „Extinderea consecinţelor teribile ale păcatului ar fi rămas pentru totdeauna necunoscută, dacă remediul oferit nu ar fi fost de o valoare infinită.” Ce ne spune aceasta despre cât de rău este păcatul, dacă a fost necesar ca o Persoană de o „valoare infinită” să Îşi dea viaţa ca noi să putem fi salvaţi? Cum ajută să înţelegem acest adevăr uimitor faptul că Isus este Creatorul? Dacă ştim aceste lucruri, cum e posibil ca viaţa noastră să rămână neschimbată? Cum am putea să le ţinem doar pentru noi şi să nu le prezentăm şi altora?

5. Cum poţi lega relaţii de prietenie pentru a-i încuraja pe alţii să fie mai iubitori şi să ducă o viaţă plină de fapte bune? Ce beneficii spirituale ai dacă vii la biserică? Ce ai avea de pierdut dacă nu ai veni la biserică să te închini împreună cu alţi creştini?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 142

 
1. (O cântare a lui David. O rugăciune făcută când era în peşteră.) Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul.
2. Îmi vărs necazul înaintea Lui şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.
3. Când îmi este mâhnit duhul în mine,Tu îmi cunoşti cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă.
4. Aruncă-Ţi ochii la dreapta şi priveşte! Nimeni nu mă mai cunoaşte, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu.
5. Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu eşti scăparea mea, Partea mea de moştenire pe pământul celor vii.”
6. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine.
7. Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău! Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare, când îmi vei face bine.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO