Studiul 9 – Trimestrul IV

Vineri , 29 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 16:37

 

„Acela care locuieşte în sanctuarul ceresc judecă drept. El are o simpatie  mai mare faţă de poporul Său, care se luptă cu ispitele într-o lume a păcatului, decât faţă de oastea îngerilor care stau în jurul tronului Său.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 176

„Satana are o cunoaştere exactă a păcatelor pe care i-a ispitit pe copiii lui Dumnezeu să le săvârşească şi îşi îndreaptă acuzaţiile împotriva lor, spunând că, prin păcate, ei au pierdut ocrotirea divină şi pretinzând că are dreptul să-i distrugă. El îi declară vrednici să fie scoşi, la fel ca el, de sub ocrotirea lui Dumnezeu. […] Dar, deşi au păcătuit, urmaşii lui Hristos nu s-au predat să fie stăpâniţi de uneltele satanice. Ei s-au pocăit de păcate şi L-au urmat pe Domnul cu umilinţă şi în pocăinţă, iar Apărătorul divin mijloceşte în favoarea lor. Acela care a fost insultat cel mai mult de nerecunoştinţa lor, cel care le cunoaşte păcatul, dar şi pocăinţa, declară: «Domnul să te mustre, Satano! Eu Mi-am dat viaţa pentru aceste suflete.

Sunt săpate în palmele Mele. Aceşti oameni pot avea nedesăvârşiri de caracter, poate au greşit în străduinţele lor, dar s-au pocăit, iar Eu i-am iertat şi i-am primit.»” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 588, 589

Întrebări pentru discuţie

1. Unde au apărut pentru prima dată îndoielile cu privire la dreptatea, Legea şi obiectivitatea lui Dumnezeu: pe pământ sau în cer? Care sunt implicaţiile răspunsului la această întrebare, în special în ceea ce priveşte motivul pentru care este necesară judecata cerească?

2. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea proclamă mesajul despre judecată de mai mulţi ani, dar Domnul Hristos nu a revenit. De ce durează atât de mult? De ce este important să ţinem cont de faptul că noi, oamenii, avem o perspectivă foarte limitată asupra timpului? Gândeşte-te la câteva perioade profetice din Biblie şi imaginează-ţi cât de uşor se
puteau descuraja cei care au trăit în acele vremuri. Din perspectiva lor, perioadele profetice respective păreau a fi o veşnicie!

3. Mulţi creştini declară că ei cred în conceptul biblic de judecată. (Nici nu ar putea altfel, din moment ce el apare pretutindeni în Biblie!) Cum ne ajută conectarea acestui concept la serviciile din sanctuar să descoperim adevăruri esenţiale despre natura judecăţii şi despre asigurarea pe care ea ne-o oferă?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 114

 
1. Când a ieşit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin,
2. Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfânt, şi Israel, stăpânirea Lui.
3. Marea a văzut lucrul acesta, şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi:
4. munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile, ca nişte miei.
5. Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6. Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci, şi voi, dealurilor, ca nişte miei?
7. Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8. care preface stânca în iaz, şi cremenea, în izvor de ape.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO