Studiul 10 – Trimestrul IV

Sambata , 30 noiembrie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Daniel 8; 9:24-27; Apocalipsa 14:6,7; Numeri 14:34.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Şi el mi-a zis: «Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi, apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!»” (Daniel 8:14)

Pentru o mai bună înţelegere a mesajului sanctuarului, studiază tabelul de mai jos, care arată că scena marii judecăţi din Daniel 7 (studiată săptămâna trecută) coincide cu scena curăţirii sanctuarului din Daniel 8:14.

 

Daniel 7                                                                      Daniel 8                                          Interpretare

Leul                                                                              –                                                      Babilonul

Ursul                                                                            Berbecul                                         Medo-Persia

Pardosul                                                                       Ţapul                                              Grecia

Fiara a patra   Cornul mic                                          Cornul mic                                      Roma păgână Roma papală

Judecata preadventă                                                 Curăţirea sanctuarului                 Ziua escatologică a Ispăşirii

Sfinţii primesc Împărăţia (A doua venire)                                                                        A doua venire şi veşnicia

 

Săptămâna aceasta, vom studia capitolul 8 din cartea lui Daniel şi vom descoperi care este miza reală a conflictului dintre puterea cornului mic şi Dumnezeu. De asemenea, vom înţelege de ce curăţirea sanctuarului (care a început în 1844) este răspunsul perfect al lui Dumnezeu la acuzaţiile care I se aduc.

 

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 115

 
1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!
2. Pentru ce să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”
3. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
4. Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.
5. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
6. au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros,
7. au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.
8. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
9. Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
10. Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
11. Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
12. Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
13. va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
14. Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!
15. Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!
16. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17. Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,
18. ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO