Studiul 9 – Trimestrul IV

Joi , 28 noiembrie 2013

 

7. De ce este îndemnat tot pământul să tresalte de bucurie? Psalmii 96:11-13

Psalmii 96

11. Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12. Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie
13. înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.

Judecata înseamnă împlinirea dreptăţii pentru cei credincioşi (vezi Psalmii 7:8) şi eliberarea lor (Psalmii 54:1). Psalmul 26 este o rugăciune mişcătoare pentru împlinirea dreptăţii şi pentru demonstrarea nevinovăţiei. David a exprimat aici foarte frumos ideea că Dumnezeu, Judecătorul, este întotdeauna de partea celor care Îi sunt loiali şi că judecata în sine este un lucru de dorit (Psalmii: 26:1; 35:24; 43:1; 54:1), deoarece ea presupune arătarea dreptăţii celui care era acuzat.

Psalmii 7

8. Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea!

Psalmii 54

1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu corzi. O cântare a lui David. Făcută când au venit zifiţii să spună lui Saul: „Ştiţi că David şade ascuns printre noi?”) Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta!

Psalmii 26

1. (Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.

Psalmii 35

24. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!

Psalmii 43

1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!

Avem atunci motive să ne temem de judecată? Nu, deoarece ea este în favoarea noastră: „Cel Îmbătrânit de zile… a făcut dreptate sfinţilor(Daniel 7:22). Cu această ocazie, Dumnezeu confirmă faptul că am fost iertaţi şi ne şterge păcatele pentru totdeauna, întărindu-ne asigurarea vieţii veşnice. Judecata este practic un nou prilej pentru El de a ne arăta că mântuirea este a noastră. El nu decide acum dacă să ne accepte sau să ne respingă, ci, mai degrabă, definitivează decizia pe care am luat-o deja de a-L urma sau de a nu-L urma, decizie pe care o exprimăm prin faptele noastre.

Aşadar, judecata îi oferă credinciosului o asigurare sporită. Ea constituie esenţa doctrinei siguranţei creştine.

8. Citeşte Romani 14:10-12 şi 2 Corinteni 5:10. Ce efect ar trebui să aibă realitatea judecăţii asupra modului nostru de a trăi?

Romani 14

10. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
11. Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.”
12. Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.

2 Corinteni 5

10. Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Ideea că oamenii neprihăniţi ar fi scutiţi de judecată nu este susţinută de Biblie. Ei sunt reabilitaţi la judecată şi păcatele lor sunt şterse pentru totdeauna, dar gândul că vor trebui să apară în faţa Judecătorului îi încurajează să ducă o viaţă de loialitate şi de răspundere personală. În acest fel, asigurarea mântuirii este însoţită de imboldul puternic de a avea un comportament moral. Raţionamentul ar fi următorul: Dumnezeu a făcut atât de multe pentru noi, încât noi Îl iubim şi căutăm să ne exprimăm dragostea faţă de El, ascultându-L în toate.

Să presupunem că un frate (sau o soră) de credinţă mărturiseşte că îi este frică de Dumnezeu şi, mai ales, de judecată. Cum îl (o) poţi ajuta să înţeleagă că judecata este o veste bună şi totodată să devină conştient(ă) de asigurarea mântuirii?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 113

 
1. Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!
2. Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!
3. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4. Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
6. El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
7. El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8. ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO