Studiul 1 – Trimestrul IV

Vineri , 4 octombrie 2013

Soarele apune la ora 18:51

 

„Lui Pavel i-a fost arătat cerul şi, în cuvântarea despre lucrurile slăvite pe care le-a văzut acolo, cel mai bun lucru pe care a putut să-l facă a fost să nu încerce să le descrie. El ne spune că ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit şi nici la inima omului nu s-au suit lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care Îl iubesc. Aşadar, oricât v-aţi pune imaginaţia la lucru, oricât v-aţi strădui să încercaţi să înţelegeţi şi să vă gândiţi la greutatea veşnică de slavă, simţurile voastre finite, solicitate şi obosite de acest efort, nu o vor putea pricepe, fiindcă dincolo se întinde infinitul. Este nevoie de toată veşnicia pentru a descoperi frumuseţile şi pentru a scoate la lumină comorile preţioase ale Cuvântului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, p. 1107

„Cel mai măreţ edificiu ridicat vreodată de mâini omeneşti este o reflectare palidă a gloriei şi a imensităţii locuinţei Regelui regilor, unde mii de mii Îi slujesc şi de zece mii de ori zece mii stau înaintea Lui (Daniel 7:10), acel templu plin de slava tronului veşnic, în care serafimii, paznicii lui strălucitori, îşi acoperă feţele în adorare. Totuşi, prin intermediul sanctuarului pământesc şi al ceremoniilor lui, erau transmise adevăruri importante despre sanctuarul ceresc şi despre marea lucrare de răscumpărare a omului, îndeplinită acolo.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 414

Întrebări pentru discuţie

1. Citeşte de la secţiunea de vineri, al doilea citat din Ellen White. Ce vrea să spună prin faptul că sanctuarul pământesc şi ceremoniile lui transmiteau „adevăruri importante” pentru mântuirea noastră? Care sunt aceste adevăruri? De ce sunt importante?

2. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu „locuieşte” în cer? Cum să înţelegem ideea?

3. Studiul din săptămâna aceasta a amintit faptul că fiinţele inteligente din univers văd lucrarea pe care Dumnezeu o realizează în favoarea omenirii. De ce este crucial să înţelegem acest aspect? Cum ne ajută să înţelegem tema marii lupte şi importanţa acestei teme pentru planul de mântuire, în ansamblu? Ce ne spune despre caracterul lui Dumnezeu faptul că El le permite unor fiinţe create să analizeze modul în care El acţionează?

*

********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 58

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” O cântare de laudă a lui David.) Oare, tăcând, faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?
2. Dimpotrivă! în inimă săvârşiţi nelegiuiri; în ţară, puneţi în cumpănă silnicia mâinilor voastre.
3. Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor.
4. Au o otravă ca otrava unui şarpe, ca otrava unei aspide surzi, care îşi astupă urechea,
5. care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.
6. Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură! Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!
7. Să se risipească întocmai ca nişte ape care se scurg! Săgeţile pe care le-aruncă ei să fie nişte săgeţi tocite!
8. Să piară ca un melc care se topeşte umblând; să nu vadă soarele, ca stârpitura unei femei!
9. Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin, verde sau uscat, îl va lua vârtejul.
10. Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
11. Şi atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO