Studiul 2 – Trimestrul IV

Sâmbătă , 5 octombrie 2013

Soarele apune la ora 18:49

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 1:31 – 2:3; Exodul 39:32,43;25:9; Evrei 8:5; Ioan 2:19-21; 1 Corinteni 3:16,17; Apocalipsa 21:1-22.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Ei fac o slujbă care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: «Ia seama», i s-a zis, «să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.»” (Evrei 8:5)

Sanctuarul din cer este originalul, este locul în care Hristos Însuşi slujeşte „pentru noi”, dar Domnul a recurs la diverse mijloace pentru a ne descoperi adevărurile despre acest sanctuar.   

La început, Dumnezeu a creat Grădina Edenului ca loc unde să Se întâlnească cu omul, un simbol al sanctuarului. Sanctuarul ceresc şi rolul lui în ceea ce priveşte mântuirea au fost reprezentate prin intermediul cortului de pe pământ şi, ulterior, prin intermediul edificiilor mai impunătoare ale templelor israelite.   

În Isus, templul a fost întruchipat într-un corp omenesc şi, în final, templul acesta va coborî pe Noul Pământ.   

După cum vom vedea în cele ce urmează, Dumnezeu a apelat la câteva concepte legate de sanctuarul ceresc pentru a ne descoperi adevărul. Săptămâna aceasta, vom studia unele dintre aceste concepte.

*

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 59

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” O cântare de laudă a lui David. Făcută când a trimis Saul să-i împresoare casa ca să-l omoare.) Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei!
2. Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!
3. Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa; nişte oameni porniţi la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!
4. Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc: trezeşte-Te, ieşi înaintea mea şi priveşte!
5. Doamne Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N-avea milă de niciunul din aceşti vânzători nelegiuiţi. – (Oprire)
6. Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte câini şi dau ocol cetăţii.
7. Da, din gura lor ţâşneşte răul, pe buzele lor sunt săbii; căci zic: „Cine aude?”
8. Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.
9. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea.
10. Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte; Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.
11. Nu-i ucide, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, ci fă-i să pribegească, prin puterea Ta, şi doboară-i, Doamne, scutul nostru!
12. Gura lor păcătuieşte la fiecare vorbă care le iese de pe buze: să se prindă în însăşi mândria lor, căci nu spun decât blesteme şi minciuni.
13. Nimiceşte-i, în mânia Ta, prăpădeşte-i, ca să nu mai fie! Fă-i să ştie că împărăţeşte Dumnezeu peste Iacov, până la marginile pământului. – (Oprire)
14. Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte câini şi dau ocol cetăţii.
15. Umblă încoace şi încolo după hrană şi petrec noaptea nesătui.
16. Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.
17. O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO