Studiul 11 – Trimestrul III

Joi , 12 septembrie 2013

 

Domnul Isus a folosit numeroase simboluri pentru a ne ajuta să înţelegem cine este El şi care este rolul bisericii Sale. Unul dintre ele este lumina”. El este „Lumina lumii” (Ioan 8:12) şi „adevărata Lumină care luminează pe orice om venind în lume” (Ioan 1:9). El ne încurajează „umblăm ca unii care avem lumina” şi să credem în lumină (Ioan 12:35,36).

6. Ce ţel urmăreşte Domnul cu poporul Său din lumea aceasta? Ce înseamnă aceasta în mod concret? Cum putem atinge acest ţel? Matei 5:13-15; Filipeni 2:14-16.

Matei 5

13. Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.
14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

Filipeni 2

14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

Scopul oricărei redeşteptări şi al oricărei reforme este acela de a permite ca lumina dragostei, a harului şi a adevărului lui Hristos să ajungă la cei din jur prin intermediul vieţii noastre. Lumina atrage privirile celor aflaţi în întuneric. Domnul Isus i-a chemat pe urmaşii Săi să trăiască altfel decât ceilalţi pentru a demonstra superioritatea căii Sale. Într-o lume caracterizată de egoism şi de lăcomie, El ne îndeamnă să fim plini de compasiune, atenţi cu ceilalţi şi interesaţi de oameni. Într-o lume a cărei preocupare intensă sunt plăcerile, El ne cheamă să menţinem un standard înalt de vieţuire (Coloseni 3:1,2). Într-o vreme în care milioane de oameni îşi pierd viaţa mult prea devreme din cauza unor boli degenerative autoprovocate, El ne cheamă să ducem o viaţă sănătoasă (Ioan 10:10). În mijlocul unei generaţii lipsite de pudoare, obsedate de sex şi însetate de senzaţional, El ne cheamă la o viaţă modestă, la bună-cuviinţă şi puritate morală (1 Petru 3:3,4).

Coloseni 3

1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

Ioan 10

10. Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

1 Petru 3

3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

Cu circa şapte sute de ani înainte de Hristos, profetul Isaia i-a adresat poporului ales un apel puternic la reformă. Acest apel este relevant şi pentru aşteptătorii revenirii Domnului: „«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele», zice Domnul. «Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre»” (Isaia 55:8,9). Idealul lui Dumnezeu pentru biserica Sa şi pentru fiecare dintre noi este mai înalt decât ne putem imagina. Cerul întreg aşteaptă cu nerăbdare ca poporul Domnului să le descopere oamenilor caracterul Său iubitor.

Analizează principiile după care îţi ghidezi viaţa. Dovedesc ele că eşti un urmaş al lui Isus şi că atenţia ta este îndreptată spre lucrurile cereşti?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 36

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului.) Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”
2. Căci se măguleşte singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.
3. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.
4. În aşternutul lui se gândeşte la răutate, stă pe o cale care nu este bună, şi nu urăşte răul.
5. Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta, până la nori.
6. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni şi pe dobitoace!
7. Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
8. Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale.
9. Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.
10. Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc, şi dreptatea peste cei cu inima neprihănită!
11. Să nu m-ajungă piciorul celui mândru şi să nu mă pună pe fugă mâna celor răi.
12. Cei ce fac fărădelegea au şi început să cadă; sunt răsturnaţi, şi nu pot să se mai scoale.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO