Studiul 11 – Trimestrul III

Miercuri , 11 septembrie 2013

 

Grecii antici credeau într-un tip de dualism trup-suflet, conform căruia trupul şi sufletul omului ar avea funcţii distincte şi opuse. Scriptura însă susţine faptul că fiinţa umană este un sistem integrat, în care dimensiunea fizică, cea mintală, cea emoţională şi cea spirituală sunt interconectate şi inseparabile. Dacă una dintre aceste dimensiuni este afectată în vreun fel, toate celelalte sunt afectate împreună cu ea.

4. Ce ne spune în acest sens 1 Tesaloniceni 5:23?

1 Tesaloniceni 5

23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Pentru credincioşii din Noul Testament, sănătatea mintală şi cea emoţională erau în mod indisolubil legate de sănătatea spirituală. Astfel, apostolul Pavel îi îndemna pe creştinii din Corint să Îl proslăvească pe Dumnezeu în trupul lor. El avea convingerea că întreaga fiinţă a fost răscumpărată cu un preţ şi că, de aceea, noi nu suntem ai noştri (1 Corinteni 6:19,20). Grija faţă de corpul nostru, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, ne poate aduce nişte ani de viaţă în plus şi, mai mult decât atât, dacă motivaţiile noastre sunt curate, ea poate constitui un act de închinare.

1 Corinteni 6

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

5. Ce ne spune Scriptura despre relaţia strânsă dintre sănătatea fizică şi cea spirituală? Romani 12:2,3; Ioan 10:10; 1 Corinteni 10:31.

Romani 12

2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Ioan 10

10. Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

1 Corinteni 10

31. Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt ne convinge de nevoia noastră de a creşte în fiecare aspect al vieţii, deoarece reforma trebuie să aibă loc în toate aceste aspecte. El urmăreşte să aducă viaţa noastră în armonie deplină cu voinţa Domnului Hristos. Dacă avem anumite practici care nu corespund cu voinţa Sa, El ne invită să le abandonăm spre slava Sa. Satana vrea să câştige controlul asupra minţii noastre prin intermediul corpului, însă Domnul Isus vrea să ne ţinem trupul sub control prin intermediul minţii. Corpul este un templu,
nu o casă de distracţii. Dacă vom respecta principiile Cerului, vom avea o viaţă mai plină de bucurie, mai productivă, mai bogată şi mai sănătoasă.

Ce experienţe personale ţi-au arătat că între dimensiunea fizică şi dimensiunea spirituală există o relaţie inseparabilă? Ce decizii poţi lua pentru a armoniza aceste aspecte ale vieţii tale?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 35

 
1. (Un psalm al lui David.) Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine!
2. Ia pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi.
3. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta!”
4. Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească cei ce-mi gândesc pieirea!
5. Să fie ca pleava luată de vânt şi să-i gonească îngerul Domnului!
6. Drumul să le fie întunecos şi alunecos, şi să-i urmărească îngerul Domnului!
7. Căci mi-au întins laţul lor, fără pricină, pe o groapă pe care au săpat-o, fără temei, ca să-mi ia viaţa;
8. să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!
9. Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul: se va înveseli de mântuirea Lui.
10. Toate oasele mele vor zice: „Doamne, cine poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?”
11. Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
12. Îmi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.
13. Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post şi mă rugam cu capul plecat la sân.
14. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate; cu capul plecat, ca de jalea unei mame.
15. Dar, când mă clatin eu, ei se bucură şi se strâng; se strâng fără ştirea mea, ca să mă batjocorească, şi mă sfâşie neîncetat.
16. Scrâşnesc din dinţi împotriva mea împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.
17. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viaţa din ghearele acestor pui de lei!
18. Şi eu Te voi lăuda în adunarea cea mare şi Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.
19. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi, nici să nu-şi facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei!
20. Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
21. Îşi deschid gura larg împotriva mea şi zic: „Ha! Ha! Ochii noştri îşi văd acum dorinţa împlinită!”
22. Doamne, Tu vezi: Nu tăcea! Nu Te depărta de mine, Doamne!
23. Trezeşte-Te şi scoală-Te să-mi faci dreptate! Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!
24. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!
25. Să nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!” Să nu zică: „L-am înghiţit!”
26. Ci să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea! Să se îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se ridică împotriva mea!
27. Să se bucure şi să se înveselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea, şi să zică neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!”
28. Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO