Studiul 10

Joi , 7 martie 2013

 

7. Cum ne ajută următorul text să descoperim principiul biblic care stă  la baza concepţiei biblice despre isprăvnicie? Iacov 1:17

Iacov 1

17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

Când auzim cuvântul isprăvnicie ne gândim cel mai adesea la bani. Totuşi, după cum am văzut săptămâna aceasta, el nu se referă doar la bani, ci şi la grija faţă de mediu şi la îngrijirea sănătăţii. Fiecare dintre aceste aspecte se întemeiază pe câteva principii ale bunei administrări creştine, principii care au ca fundament concepţia că Dumnezeu a creat lumea, aşa cum este raportat în Geneza.

Noi avem obligaţia înaintea lui Dumnezeu de a fi buni ispravnici ai darurilor Sale, pentru că El este Creatorul nostru şi pentru că tot ce avem este un dar primit de la El.

8. Ce ne spune parabola din Matei 25:14-30 despre răsplata primită de ispravnicii buni? Care este mesajul acestei parabole cu privire la principiile isprăvniciei, în general?

Matei 25

14. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa.
15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.
16. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
17. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei.
18. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.
20. Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: „Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.”
21. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
22. Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: „Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.”
23. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
24. Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat:
25. mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!”
26. Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat;
27. prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28. Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are!
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Hristos le încredinţează slujitorilor «avuţia Sa» – ceva care trebuie folosit pentru El. Domnul Hristos îi dă fiecărui om o lucrare de făcut. Fiecare îşi are locul lui în planul veşnic al Cerului. Fiecare trebuie să lucreze în cooperare cu Domnul Hristos pentru mântuirea oamenilor. După cum este sigur că în locaşurile cereşti a fost pregătit un loc pentru noi, tot atât de sigur este faptul că pe pământ ne-a fost desemnat un loc special în care trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu.” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 326, 327)

Ce faci cu talanţii pe care i-ai primit? Nu uita că fiecare lucru bun vine de la „Tatăl luminilor”. Ce decizii poţi lua acum pentru a întrebuinţa mai bine aceşti talanţi în slujba Domnului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO