Studiul 10

Vineri , 8 martie 2013

 

Urmaşii Domnului Hristos au fost răscumpăraţi pentru a-I sluji. Domnul nostru ne învaţă că adevăratul scop al vieţii este slujirea. El Însuşi a fost un slujitor şi le cere tuturor urmaşilor Săi să respecte legea slujirii – să slujească lui Dumnezeu şi semenilor. În parabola aceasta, Domnul Hristos le-a prezentat oamenilor o concepţie de viaţă mai înaltă decât au cunoscut ei vreodată. Printr-o viaţă trăită în slujba altora, omul este adus în legătură directă cu Domnul Hristos. Legea slujirii devine elementulde legătură cu Dumnezeu şi cu semenii noştri.” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 326)

Întrebări pentru discuţie

1. Unii oameni sunt de părere că valoarea vieţii nu este dată de apartenenţa la specia umană, ci de posibilitatea de a duce o viaţă plăcută. Pe baza acestei presupoziţii, ei îi pot acorda o valoare mai mare unui cimpanzeu tânăr şi sănătos decât unui om în vârstă şi bolnav. De exemplu, un scriitor australian, Peter Singer, susţine că, în anumite cazuri, oamenii nu ar trebui să aibă mai multe drepturi decât au unele animale: Departe de a fi preocupaţi de toate formele de viaţă sau de a avea o scală a preocupării bazată imparţial pe natura vieţii puse în discuţie aici, cei care protestează împotriva avortului, dar care se hrănesc regulat cu carne de pui, porc sau vită, sunt părtinitori în preocuparea lor faţă de viaţa speciei noastre. Întrucât în urma oricărei analize corecte a însuşirilor relevante din punct de vedere moral, precum judecata raţională, conştiinţa de sine, cunoaşterea, autonomia, plăcerea, durerea etc., viţelul, porcul şi mult batjocoritul pui stau mult mai bine decât fetusul în orice stadiu al sarcinii – în vreme ce, dacă vom face o comparaţie între un fetus mai mic de trei luni şi un peşte, peştele ar da mai multe semne de conştiinţă.” (Peter Singer, Writings on an Ethical Life, pag. 156)

Singer este un adept al evoluţionismului şi de aceea crede că între noi şi animale nu există de fapt o deosebire clară de calitate. Doar că, în urma procesului de evoluţie, noi am ajuns altceva decât ele. Care este ideea fundamental greşită a acestui raţionament? Cum ar trebui să se raporteze creştinii la o astfel de mentalitate?

2. Observă în fragmentul din declaraţia „Caring for Creation – A Statement on the Environment” cum se face legătura între mediu şi faptul că Dumnezeu ne-a creat. Cum ne poate proteja o înţelegere corectă, de susţinerea unor poziţii extremiste?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO