Administratori ai sănătăţii noastre

Studiul 10

Miercuri , 6 martie 2013

 

După cum am văzut în studiul din trimestrul acesta, la început, lumea creată de Dumnezeu a fost bună şi chiar foarte bună. Tot ce a ieşit din mâna Creatorului, orice lucru şi orice fiinţă, era desăvârşit. Nu exista boală, durere sau moarte. Acestea au apărut abia după căderea în păcat, după intrarea păcatului în lume, concepţie diametral opusă modelului evoluţionist (în care se consideră că ele sunt numai nişte mijloace prin care au venit la existenţă lucrurile şi fiinţele). Prin urmare, numai pe acest fundal al istoriei creării lumii şi omului putem înţelege mai bine învăţătura biblică despre îngrijirea sănătăţii şi despre vindecare.

6.Ce responsabilitate avem înaintea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte îngrijirea corpului? 1 Corinteni 6:19,20

1 Corinteni 6

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Trupul este mijlocul prin care se manifestă ceea ce se întâmplă la nivelul creierului. Duhul Sfânt ne vorbeşte prin intermediul creierului nostru. De aceea, dacă dorim să avem comuniune cu Dumnezeu, trebuie să avem grijă de trup şi de creier. Când abuzăm de trup, ne distrugem pe noi înşine atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual. Potrivit acestor texte, atitudinea faţă de sănătate şi modul în care avem grijă de trupul nostru („templul lui Dumnezeu”) ţin de moralitate şi au consecinţe veşnice.

Îngrijirea sănătăţii constituie o latură importantă a relaţiei noastre cu Dumnezeu. Trebuie să admitem că unele lucruri legate de sănătate depăşesc puterea noastră de a le schimba. Cu toţii avem gene deficiente, intrăm în contact cu substanţe chimice necunoscute sau cu alţi agenţi periculoşi şi suntem expuşi riscului vătămării corporale. Dumnezeu cunoaşte toate aceste pericole. Însă, atât cât ne stă în putinţă, avem datoria de a face tot ce e mai bine pentru păstrarea sănătăţii trupului nostru, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu.

 „Niciunul dintre aceia care mărturisesc a fi evlavioşi să nu privească cu indiferenţă sănătatea trupului şi să nu se înşele cu ideea că necumpătarea nu ar fi păcat şi că ea nu le va afecta spiritualitatea. Între natura fizică şi natura morală există o legătură strânsă. Standardul virtuţii este ridicat sau coborât în funcţie de obiceiurile trupului … Orice obicei care nu promovează funcţionarea sănătoasă a organismului uman duce la degradarea facultăţilor nobile superioare.” (Ellen G. White, The Review and Herald, 25 ian. 1881)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO