Studiul 5

Vineri , 1 februarie 2013

 

Potrivit Scripturii, Adam a fost primul om şi a fost creat de Dumnezeu din ţărâna pământului, altfel decât celelalte vieţuitoare. Concepţia noastră despre originile moralităţii se sprijină pe concepţia despre originea lui Adam. De aceea noţiunea biblică de moralitate nu poate fi separată de perspectiva biblică asupra originilor. Recunoaşterea faptului că Adam a fost primul om exclude posibilitatea ca vreo fosilă să dateze dintr-o perioadă anterioară existenţei lui sau a altor oameni. Atunci de unde vin aceste fosile? Există mai multe explicaţii posibile.

În primul rând, fosilele care par a avea trăsături umane pot proveni de la oameni cu o inteligenţă normală, dar cu tipare de dezvoltare diferite de tiparele de dezvoltare actuale. O a doua explicaţie poate fi că fosilele au provenit de la oameni degeneraţi ca urmare a stilului de viaţă, a acţiunii mediului sau a altor factori. A treia explicaţie este aceea că ele pot fi rezultatul încercărilor directe ale lui Satana de a distruge, în modalităţi necunoscute nouă astăzi, ceea ce a creat Dumnezeu. O altă posibilitate este aceea ca ele să nu provină de la oameni, ci de la alte fiinţe, asemănătoare ca morfologie. Fiecare preferă explicaţia lui, dar, întrucât nu dispunem de dovezi directe pentru a oferi un răspuns definitiv, este mai bine să evităm atitudinea dogmatică atunci când facem speculaţii. Concepţia despre istoria pământului (care are numeroase versiuni în lumea ştiinţifică) ne oferă un cadru de referinţă pentru interpretarea fosilelor, dar nu şi dovezi pentru interpretări. În definitiv, ele nu sunt decât nişte interpretări.

Întrebări pentru discuţie

1. La ce concluzii am putea ajunge dacă am pleca de la ideea că nu ar exista un Creator care să-i impună omului o anumită ordine morală? De unde ar proveni conceptele noastre morale? Mulţi oameni care nu cred în Dumnezeu respectă totuşi anumite standarde morale stricte. Pe ce altă bază poate un astfel de om să-şi formeze un cod moral? Care este totuşi neajunsul?

2. Ce efect are concepţia noastră despre crearea lumii şi a omului asupra opiniilor noastre despre probleme ca eutanasia, clonarea, avortul etc.?

3. Ghidul unui grup de turişti care vizitau lagărul de concentrare nazist din Dachau a vorbit în introducere despre teoria evoluţionismului lui Charles Darwin, sugerând că Dachau şi toate celelalte lagăre au fost rodul acestei teorii. Pe ce argument logic se bazează această afirmaţie? Care este neajunsul acestui argument?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO