Studiul 6

Sambata , 2 februarie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 3:1-15; Matei 4:3-10; Coloseni 2:20-23; Ioan 3:17; Apocalipsa 14:6,7.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)

Pentru unii, ideea existenţei Diavolului este o superstiţie străveche care nu merită să fie luată în serios. Totuşi Scriptura este cât se poate de limpede: Satana, deşi un duşman înfrânt (Apocalipsa 12:12; 1 Ioan 3:8), este aici pe pământ şi este hotărât să provoace cât mai mult haos şi dezastru în lumea creată de Dumnezeu.

Apocalipsa 12

12. De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

1 Ioan 3

8. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care, în ciuda mărturiei directe şi ample a Scripturilor, neagă existenţa şi acţiunea Diavolului şi a îngerilor lui. Cât timp rămânem în ignoranţă cu privire la şiretlicurile lor, ei au un avantaj extrem de mare. Mulţi ascultă de sugestiile lor, crezând, în acelaşi timp, că urmează îndemnurile propriei înţelepciuni. De aceea, pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpului, când va acţiona cu cea mai mare putere pentru a-i înşela şi a-i distruge pe oameni, Satana răspândeşte pretutindeni ideea că el nu există. Tactica lui este aceea de a se ascunde şi de a-şi ascunde, de asemenea, modul de lucru.” (Tragedia veacurilor, pag. 325)

Săptămâna aceasta, vom studia despre primul atac iniţiat de Satana şi vom încerca să desprindem de aici câteva lecţii, astfel încât, deşi suntem asaltaţi de el şi astăzi, să putem revendica biruinţa care ne aparţine prin Domnul Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO