Studiul 3

Joi , 17 ianuarie 2013

 

6. Citeşte Geneza 1:5,8,31. Din ce este alcătuită o zi? Există în aceste versete vreun indiciu că zilele primei săptămâni ar fi fost în vreun fel diferite de zilele săptămânii din vremea noastră?

Geneza 1

5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Natura zilelor creaţiunii a fost dintotdeauna un subiect de discuţie controversat. Unii s-au întrebat dacă ele au fost zile obişnuite sau dacă reprezintă perioade mult mai lungi de timp. Descrierea oferită de text ne dă răspuns la această întrebare. Zilele din săptămâna creaţiunii sunt alcătuite dintr-o seară (o perioadă de întuneric) şi o dimineaţă (o perioadă de lumină) şi sunt numerotate consecutiv. Prin urmare, alcătuirea lor şi denumirea care le-a fost dată ne arată foarte clar că a fost vorba de zile obişnuite, aşa cum le cunoaştem şi noi astăzi: zile alcătuite dintr-o seară şi o dimineaţă, o perioadă de întuneric şi o perioadă de lumină. Descrierea zilelor săptămânii nu putea fi mai clară sau mai explicită de atât. Repetarea expresiei „şi a fost o seară şi o dimineaţă” subliniază faptul că fiecare zi a fost o zi literală.

7. Citeşte Leviticul 23:3. Ce indicii găsim aici referitor la faptul că săptămâna creaţiunii a fost alcătuită din zile obişnuite, aşa cum le cunoaştem şi noi în prezent?

Leviticul 23

3. Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.

Evreii antici nu au avut niciun dubiu cu privire la natura zilei Sabatului. Din punctul de vedere al lungimii ei, ziua Sabatului era o zi ca toate celelalte, însă ea aducea o binecuvântare specială de la Dumnezeu. Observă analogia explicită dintre săptămâna de lucru de şase zile a lui Dumnezeu şi săptămâna noastră de lucru de şase zile şi, respectiv, analogia dintre ziua de odihnă a lui Dumnezeu şi ziua noastră de odihnă (vezi şi Exodul 20:9,11). Mulţi cercetători resping ideea că zilele creaţiunii au fost zile literale, dar admit totuşi destul de frecvent că scriitorii Bibliei le-au înţeles ca fiind literale.

Exodul 20

9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Cât de importante sunt pentru relaţia noastră cu Dumnezeu încrederea în El şi în Cuvântul Său! Dacă nu putem avea încredere în ceea ce afirmă Cuvântul Său despre un subiect atât de elementar şi de clar descris precum creaţia în şase zile literale, atunci în ce altceva mai putem avea încredere?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO