Studiul 3

Vineri , 18 ianuarie 2013

 

Zilele din săptămâna creaţiunii sunt numerotate şi se precizează că ele au fost alcătuite dintr-o perioadă de întuneric (seara) şi o perioadă de lumină (dimineaţa). Singura interpretare rezonabilă este că ele sunt la fel ca zilele din timpul nostru. Unii au făcut referire la Psalmul 90:4 şi 2 Petru 3:8 pentru a susţine că fiecare zi a primei săptămâni a durat, de fapt, o mie de ani. Concluzia aceasta nu este sugerată de text şi nu ne ajută să rezolvăm problema ridicată de cei ce consideră că aceste zile reprezintă miliarde de ani.

Psalmii 90

4. Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.

2 Petru 3

8. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.

În acelaşi timp, dacă zilele din Geneza reprezintă epoci lungi, ne putem aştepta ca, în dispunerea fosilelor să găsim o succesiune corespunzătoare a organismelor vii create în cele şase „zile” succesive ale creaţiunii. Astfel, primele ar trebui să fie plantele, care au fost create în „ziua” a treia, apoi animalele acvatice şi păsările. În final, ar trebui să apară animalele terestre. Raportul fosilelor nu respectă această succesiune. Animalele acvatice apar înaintea plantelor, iar animalele terestre apar înaintea păsărilor. Primele fosile de pomi fructiferi şi plante cu flori apar după aceste grupe. Singurul aspect comun este că oamenii apar la sfârşit în ambele rapoarte.

Cu privire la fiecare zi a creaţiunii, raportul Sfintelor Scripturi declară că ea a constat dintr-o seară şi o dimineaţă, la fel ca toate celelalte zile care au urmat.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 112)

Dar ipoteza celor necredincioşi, că pentru desfăşurarea evenimentelor din prima săptămână a fost necesar să treacă şapte perioade de timp cu o lungime nedefinită, loveşte direct la temelia Sabatului din porunca a patra. Ea face neclar şi obscur un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut foarte clar. Este cel mai rău tip de necredinţă; căci, pentru mulţi dintre cei care mărturisesc a crede raportul creaţiunii, ea este necredinţa deghizată. (Spiritual Gifts, vol. 3, pag. 91)

Întrebări pentru discuţie

1. Cum poate cineva să interpreteze Geneza prin intermediul unei teorii care, în esenţa ei, contrazice Scriptura?

2. De ce este important să înţelegem că ştiinţa, în ciuda binelui pe care îl face, rămâne totuşi un simplu efort omenesc de a cunoaşte lumea?

3. Ştiinţa studiază lumea noastră decăzută, care în prezent este foarte diferită de lumea creată la început. De ce este important să luăm în calcul acest aspect?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO