Isus, Creatorul cerului şi al pământului

Studiul 1

Miercuri , 2 ianuarie 2013

 

5. Cine spun scriitorii Noului Testament că este Creatorul? Ce implicaţii are acest fapt? Ioan 1:1-3,14; Coloseni 1:15,16; Evrei 1:1,2.

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.

Coloseni 1

15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Evrei 1

1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

Ioan spune că Isus este Cuvântul (Logos) şi pune semnul egal între El şi Dumnezeu. Mai exact, Isus este Cel prin care au fost create toate lucrurile. În timpul lui Ioan, termenul logos era utilizat, de regulă, cu sensul deprincipiu creator”. Cititorii săi erau familiarizaţi cu conceptul de logos, care, pentru ei, însemna „principiu creator” sau, mai simplu, „creator”. Ioan a aplicat la Isus acest concept cunoscut, arătând că El este adevăratul Creator. Isus, Logosul, Cel Întrupat care a trăit în mijlocul nostru, a fost prezent la începuturi şi, mai mult decât atât, a fost Cel prin care a fost creat universul. Aceasta înseamnă că putem citi Geneza 1:1 astfel: „La început, Isus a făcut cerurile şi pământul.

Cuvintele lui Pavel din Coloseni 1 se armonizează cu cele ale lui Ioan, întrucât amândoi Îl identifică pe Creator ca fiind Isus Hristos. Toate lucrurile au fost create prin El. Pavel mai adaugă lângă acesta alte două atribute: (1) El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Noi suntem păcătoşi şi nu Îl putem vedea pe Dumnezeu Tatăl, dar Îl putem vedea pe Isus. Dacă vrem să ştim cum este Dumnezeu, putem studia viaţa lui Isus (Ioan 14:9); (2) Isus este „Cel întâi născut din toată zidirea” (Coloseni 1:15). În acest context, „Cel întâi născut” nu se referă la originea Sa, ci la statutul Său. Primul născut era capul familiei şi moştenitorul averii. Isus este „Cel întâi născut” în sensul că El este conducătorul legitim al familiei omeneşti, în baza calităţii Sale de Creator şi a Întrupării Sale (faptul că a luat asupra Sa natura noastră umană). Isus nu este o fiinţă creată, ci este una cu Tatăl din veşnicie.

Ioan 14

9. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?

Evrei 1:1,2 reia ideile din acest pasaj din Coloseni. Isus a fost numit moştenitorul tuturor lucrurilor şi este Cel prin care a fost creată lumea. Pe lângă aceasta, El este reprezentarea exactă a naturii Tatălui, un alt fel de a exprima ideea că El este „chipul lui Dumnezeu”.

Ce ai răspunde dacă te-ar întreba cineva: „Cum este Dumnezeul tău?” Ce argumente ai putea aduce în sprijinul afirmaţiilor tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO