Studiul 1

Marți , 1 ianuarie 2013

 

4. Citeşte Ieremia 51:15,16 şi Psalmii 33:6,9. În afară de înţelepciune, cealtă însuşire a lui Dumnezeu este menţionată în relatarea faptului că El a creat lumea? Cum s-a manifestat ea în acel moment? Ce înseamnă acest adevăr pentru noi?

Ieremia 51

15. El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui.
16. De glasul Lui urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.

Psalmii 33

6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.
9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.

Nu ştim foarte exact cum a creat Dumnezeu, dar ştim că a creat prin cuvântul Său plin de putere. Toată energia din toate locurile din univers îşi are originea în cuvântul lui Dumnezeu. Toată energia de care dispunem a venit la existenţă prin puterea Sa. Gravitaţia din tot universul, fiecare stea şi fiecare gaură neagră au apărut ca urmare a puterii Sale.

Cea mai mare cantitate de energie se găseşte, probabil, în atom. Pe bună dreptate, suntem impresionaţi de puterea armelor nucleare, în care o cantitate mică de materie este convertită într-o cantitate mare de energie. Oamenii de ştiinţă ne spun că toată materia conţine cantităţi mari de energie. Dacă o cantitate mică de materie poate produce energia uriaşă a unei arme nucleare, gândeşte-te câtă energie există în materia de pe planeta noastră! Totuşi aceasta nu e nimic în comparaţie cu energia înmagazinată în materia din univers. Gândeşte-te câtă putere a utilizat Dumnezeu pentru a aduce universul la existenţă!

Mulţi oameni de ştiinţă cred că actele de creaţie ale lui Dumnezeu sunt limitate de „legile naturii”. Dar ideea aceasta contrazice total Biblia. Dumnezeu nu este limitat de legile naturii; din contră, El este cel care i-a impus naturii nişte reguli. Puterea Sa nu a respectat întotdeauna tiparele pe care noi le numim „legi ale naturii”.

Spre exemplu, o lege fundamentală a naturii este „legea conservării materiei şi a energiei”. Conform ei, cantitatea totală de materie şi de energie din univers rămâne constantă. Dar cum a fost posibil ca universul să apară din nimic dacă legea aceasta ar fi fost inviolabilă? Cuvântul creator al lui Dumnezeu nu este limitat de „legile” ştiinţei. Dumnezeu este suveran peste tot ce a creat şi este liber să Îşi aducă la îndeplinire voinţa.

Gândeşte-te cât de mare este universul. Gândeşte-te ce putere uriaşă a fost necesară pentru crearea lui. Îţi dai seama că Dumnezeul acesta, care dispune de atâta putere, ne iubeşte şi, mai mult, a murit pentru noi? Cum îţi poţi forma deprinderea de a întrebuinţa acest adevăr uimitor drept sursă de încurajare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO