Studiul 9

Sambata , 24 noiembrie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Matei 28:19,20; Romani 6:3-8; Matei 26:26-28; Ioan 13:1-17; 1 Corinteni 11:24-26.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „«Pocăiţi-vă», le-a zis Petru, «şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.»” (Faptele apostolilor 2:38)

Gândul central: Dumnezeu a rânduit anumite ceremonii care, dacă sunt corect înţelese, ne vor întări credinţa.

La multe popoare există ritualuri de iniţiere numite şi „rituri de trecere”. În unele părţi ale lumii, ele erau destinate să-i ajute pe oameni la trecerea de la o etapă a vieţii la alta. Un exemplu ar fi ritualurile de maturitate care se desfăşurau cu ocazia intrării în pubertate. Ritualurile de acest gen erau diferite de la o zonă la alta, dar toate îşi propuneau să facă din tineri nişte oameni harnici şi responsabili, care să pună preţ pe spiritul de comunitate. În acest proces, băieţii şi fetele erau învăţaţi despre viaţa de adult, li se arăta ce se aştepta de la ei, ca membri maturi ai societăţii.

Şi în comunitatea creştină există ceremonii specifice: ele sunt nişte acte prin care se oficializează angajamentul, dedicarea individului faţă de credinţa pe care o mărturiseşte. Aceste acte sacre confirmă implicarea sa şi angajamentul său faţă de o comunitate şi, mai mult, ar trebui să îl pregătească să devină un membru credincios şi rodnic al comunităţii respective. De asemenea, ceremoniile îi ajută pe membri să înţeleagă ce presupune consacrarea lor faţă de Domnul Hristos. Săptămâna aceasta, vom studia trei ceremonii specifice credinţei noastre: botezul, spălarea picioarelor şi Cina Domnului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO