Studiul 8

Vineri , 23 noiembrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, cap. „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine”; Mărturii, vol. 5, cap. „Biserica – lumina lumii,”, pag. 455-467.

„Dacă un om este încântat de propria putere şi caută să-i domine pe fraţii săi, considerând că este învestit cu autoritatea de a-şi impune voinţa, cea mai bună şi singura măsură este să fie îndepărtat, altfel se va face mult rău, iar el îşi va pierde sufletul şi va pune în pericol şi sufletele altora. […] Dacă aceşti oameni nu-şi schimbă comportamentul, tendinţa de a domina asupra moştenirii lui Dumnezeu va determina o reacţie. […] Poziţia unui om nu-l face nici cu o iotă sau o fărâmă mai mare în ochii lui Dumnezeu. El preţuieşte doar caracterul.” (Ellen G. White, Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 362)

„Misiunea bisericii lui Hristos este aceea de a-i salva pe păcătoşii care sunt gata să piară. Misiunea ei este de a face cunoscută dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni şi de a-i câştiga la Hristos prin eficienţa acelei iubiri. Adevărul pentru acest timp trebuie dus în colţurile întunecate ale pământului, iar această lucrare poate începe în cămin.” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 3, pag. 381)

Întrebări pentru discuţie

1. Nu este nicio îndoială că biserica noastră are probleme. Domnul Isus a explicat situaţia astfel: „Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: «Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat»” (Matei 13:24, 25). Citeşte toată parabola. Cum să aplicăm aceste cuvinte ale lui Isus la biserica noastră şi cum să ne purtăm cu cei care fac probleme? Înseamnă aceasta că membrii care fac probleme nu pot fi excluşi din biserică din niciun motiv? Vezi, de exemplu, Tit 3:10,11 şi Romani 16:17.

Matei 13

24. Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.
25. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat.
26. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.
27. Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?”
28. El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?”
29. „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea.
30. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.”

Tit 3

10. După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,
11. căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit.

Romani 16

17. Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.

2. Ce îi spui unei persoane care este de părere că biserica este coruptă şi care ia decizia de a se despărţi de ea şi de a merge pe cont propriu?

3. Biserica noastră susţine noţiunea de „preoţie a tuturor credincioşilor”. Ce înseamnă aceasta? Ce responsabilităţi ne revin în această calitate?

4. Care sunt ameninţările la adresa unităţii bisericii? Ce probleme au stârnit dezbinări în sânul bisericii în trecut? Ce putem învăţa din aceste situaţii trecute pentru a evita consecinţe asemănătoare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO