Studiul 7

Duminica , 11 noiembrie 2012

 

În Efeseni 6:12, Pavel spune că viaţa creştină este o luptă, afirmând cănoi … avem de luptat”. Să observăm că el foloseşte pluralul, incluzându-i aici pe toţi creştinii. În versetul 13, îi îndeamnă pe cititorii săi să ia toată armura lui Dumnezeu. Interesant este că armura aceasta este a lui Dumnezeu, pentru că El ne-a pus-o la dispoziţie. Pavel începe versetul cu expresia de aceea pentru a sublinia necesitatea echipării cu această armură, în vederea luptei în care suntem angajaţi. De la versetul 14 în continuare, el descrie elementele componente ale armurii creştinului, plecând de la echipamentul pe care îl purta un soldat roman când pornea la luptă.

Efeseni 6

12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

1.Ce elemente din descrierea armurii îţi transmit ideea că lupta este a tuturor creştinilor şi că ea presupune totodată implicarea individuală a fiecăruia în parte? Ce înseamnă pentru tine faptul că ai de dus personal o luptă? Efeseni 6:14-17

Efeseni 6

14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul tradus cu „luptat” se referea la data aceea la lupta corp la corp, iar mai târziu a fost extins şi la alte tipuri de luptă. În contextul din Efeseni, deşi nu se are în vedere o luptă reală corp la corp cu demonii, cuvântul sugerează ideea de individualizare a luptei.

Parabola celor zece fecioare din Matei 25:1-13, deşi apare într-un context diferit de cel luat în considerare aici, face totuşi referire la implicarea personală în problemele spirituale. Ellen White aplică starea spirituală a celor cinci fecioare la descrierea unei categorii de oameni din timpul sfârşitului care, potrivit lui Pavel, au o formă de evlavie, dar cărora le lipseşte puterea ei (2 Timotei 3:1-5). „Aceasta este categoria de oameni care, în timp de primejdie, strigă: «Pace şi linişte!» Ei îşi liniştesc inima, spunând că sunt în siguranţă şi nici măcar nu visează la pericol. Când sunt treziţi din starea de letargie, îşi dau seama de nevoia lor şi îi roagă pe alţii să le dea ce le lipseşte, dar, în lucrurile spirituale, nimeni nu poate suplini lipsa altuia.” (Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 411, 412)

Matei 25

1. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
3. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
5. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit.
6. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”
7. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
8. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.”
9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.”
10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.
11. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”
12. Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”
13. Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

2 Timotei 3

1. Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
3. fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
4. vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
5. având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Care sunt lucrurile din viaţa de zi cu zi pe care nimeni altcineva nu le poate face în locul tău? (De exemplu, nimeni nu poate mânca în locul tău.) Cum aplicăm acest principiu la îmbrăcarea cu armura spirituală pentru lupta în care suntem implicaţi personal?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO