Cingătoarea adevărului şi platoşa neprihănirii

Studiul 7

Luni , 12 noiembrie 2012

 

2. Ce îndemn dă Pavel în Efeseni 6:14?

Efeseni 6

14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,

Deşi este destul de dificil să ne dăm seama despre ce fel de cingătoare vorbeşte Pavel aici, se pare că se referă la apărătoarea din piele care proteja într-o oarecare măsură partea inferioară a trunchiului, dar care oferea, totodată, libertate de mişcare şi acţiune. Prin urmare, cingătoarea face parte din echipamentul de bază, iar Pavel spune că partea aceasta este adevărul.

După cingătoarea adevărului, urmează platoşa neprihănirii. Pavel le prezintă împreună, făcând astfel legătura între noţiunile de adevăr şi de neprihănire.

3.Cum ne pot ajuta textele următoare să înţelegem legătura dintre adevăr şi neprihănire? De ce sunt ele atât de importante pentru protecţia noastră spirituală în marea luptă? 1 Împăraţi 3:6; Psalmii 15:2; 96:13; Proverbele 12:17; Isaia 48:1; 2 Corinteni 6:7; Efeseni 5:9.

1 Imparati 3

6. Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu, care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi.

Psalmii 15

2. – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.

Psalmii 96

13. înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.

Proverbe 12

17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune.

Isaia 48

1. Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care aţi ieşit din apele lui Iuda; voi, care aţi jurat pe Numele Domnului şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!

2 Corinteni 6

7. prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea;

Efeseni 5

9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

Când asociază neprihănirea cu platoşa, vorbind despre lupta spirituală, Pavel se gândeşte la problemele de ordin moral. Pentru creştinul care se luptă cu puterile răului, facerea binelui şi practicarea neprihănirii (sau, altfel spus, trăirea adevărului) sunt la fel de vitale ca şi platoşa pentru ostaşul care merge la bătălie. Când neglijăm să facem binele, când întoarcem spatele adevărului cu bună-ştiinţă, suntem o ţintă uşoară pentru Satana, pentru că pieptul nostru este dezgolit complet.

Pe de altă parte, deşi neprihănirea include trăirea unei vieţi sfinte, trebuie să ţinem cont şi de celălalt aspect ale neprihănirii, şi anume de neprihănirea lui Hristos care îl acoperă pe credincios şi care este singura sa speranţă de mântuire. Atâta timp cât rămânem alipiţi de adevărul că mântuirea este posibilă numai prin Domnul Isus, suntem protejaţi de descurajare, unul dintre cele mai eficiente atacuri spirituale ale lui Satana.

Ai fost vreodată ispitit să renunţi la umblarea ta cu Isus pentru că erai descurajat din cauza vieţii tale, a caracterului tău sau a faptelor tale? Dacă da, de ce este atât de vital să înţelegi că neprihănirea lui Hristos este o apărare puternică împotriva atacurilor lui Satana?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO