Studiul 2

Miercuri , 10 octombrie 2012

 

 Biblia ne descoperă nişte adevăruri despre Dumnezeu pe care nu le putem găsi în altă parte. Printre acestea, se numără şi adevărul că El este Creatorul. De fapt, acesta este primul lucru pe care Biblia ni-l spune: El a creat „cerurile şi pământul” (Geneza 1:1).

Un lucru fascinant este faptul că Biblia, pur şi simplu, acceptă existenţa lui Dumnezeu fără a încerca să o dovedească sau să o argumenteze. Ea îşi ia mult timp pentru a arăta cum este Dumnezeu, care este caracterul Său, manifestat în mod special prin relaţia Sa cu omenirea căzută. Dar nu îşi ia deloc timp pentru a dovedi că El există. Ea doar acceptă existenţa Sa.

7. Citeşte Evrei 11:6 şi Romani 10:17. Ce ne spun aceste versete despre Dumnezeu şi despre rolul pe care îl îndeplineşte Cuvântul Lui pentru a ne conştientiza de existenţa Sa?

Evrei 11

6. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Romani 10

17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Convingerea că Dumnezeu există nu poate fi căpătată doar prin argumente de ordin raţional. Biblia ne învaţă că omul este convins de existenţa Sa prin experienţa personală cu El, în timp ce Duhul Sfânt imprimă în inima şi în mintea noastră adevărul existenţei Sale. În multe cazuri, oamenii ajung să creadă mai întâi în Dumnezeu, pentru ca abia apoi să înceapă să construiască un fundament logic şi intelectual al credinţei lor într-un Dumnezeu pe care nu Îl văd.

8. Citeşte Maleahi 3:6; Iacov 1:17; 1 Ioan 4:8,16; 2 Cronici 6:18. Ce ne spun textele acestea despre atributele lui Dumnezeu? Ce alte atribute ale Sale sunt descoperite în Biblie?

Maleahi 3

6. Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.

Iacov 1

17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

1 Ioan 4

8. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
16. Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

2 Cronici 6

18. Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această Casă pe care am zidit-o eu!

Meditează la atributele lui Dumnezeu descoperite în Scriptură. Pe câte dintre ele le poţi cunoaşte din alte surse (din natură sau din experienţa personală)? Ce îţi spune aceasta despre cât de mult ne ajută Scriptura să înţelegem cum este Dumnezeu cu adevărat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO