Studiul 2

Marti , 9 octombrie 2012
 

Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră»” (Geneza 1:26).

Înţelegerea modului în care funcţionează inspiraţia este importantă, dar ea este doar un mijloc către un scop, iar scopul este cunoaşterea lui Dumnezeu. Înţelegerea profundă a modului în care a fost scrisă Biblia şi chiar înţelegerea profundă a adevărurilor revelate în ea nu au niciun sens dacă nu Îl cunoaştem pe Domnul personal (Ioan 17:3).

Ioan 17

3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

Unul dintre adevărurile pe care Biblia îl afirmă explicit este unicitatea lui Dumnezeu.

5. Ce adevăr crucial găsim în Deuteronomul 6:4 şi Marcu 12:29?

Deuteronomul 6

4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.

Marcu 12

29. Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”;

Expresia utilizată în Biblie cu referire la unicitatea lui Dumnezeu exclude orice idee a existenţei mai multor dumnezei. Există un singur Dumnezeu. Totuşi tabloul complet pe care îl desprindem din Biblie este acela că există trei Persoane ale Dumnezeirii.

6.Citeşte Geneza 1:26, 3:22, 11:7; Ioan 1:1-3,18; 20:28; 2 Corinteni 13:14; Matei 28:19. Cum ne ajută aceste texte să clarificăm adevărul despre Dumnezeu?

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Geneza 3

22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

Geneza 11

7. Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Ioan 20

28. Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

2 Corinteni 13

14. Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Ideea pluralităţii din Vechiul Testament ne oferă câteva indicii despre natura fiinţei interioare a lui Dumnezeu. Dacă o unim cu declaraţia Noului Testament despre Isus Hristos şi despre Duhul Sfânt, ne dăm seama că sunt multe lucruri despre natura lui Dumnezeu pe care nu le înţelegem complet şi pe care, probabil, că nu le vom înţelege niciodată. Dimensiunea triunică a lui Dumnezeu este una dintre multele taine pe care va trebui să le acceptăm ca atare.

Informaţiile din Biblie cu privire la Dumnezeu şi la natura Sa trinunică nu ne sunt oferite pentru a intra pe terenul filosofiei speculative, ci pentru a ne adânci cunoaşterea despre lucrările Sale şi, în special, despre lucrarea Sa răscumpărătoare în favoarea noastră, împlinită pe măsură ce marea luptă se derulează şi ia sfârşit.

Cine nu are o mulţime de întrebări la care numai Dumnezeu poate să răspundă? Cum ne putem deprinde să avem încredere în El până când va veni timpul ca toate întrebările să primească răspuns?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO