Atitudinea faţă de „lumina nouă” (1 Tes. 5:19-22)

Studiul 10

Miercuri , 5 septembrie 2012

 

4. Ce sfaturi ne dă Pavel în 1 Tesaloniceni 5:19-22? Cum putem aplica practic aceste sfaturi? Ce lucruri rele trebuie să evităm?

În versetele 12-15, Pavel a sfătuit biserica. În versetele 19-22, el aminteşte despre o altă formă de sfătuire: darul profeţiei. Cele două negaţii cu care începe pasajul acesta subliniază nevoia tesalonicenilor de a pune capăt unor obiceiuri greşite, adânc înrădăcinate.

1 Tesaloniceni 5

12. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.
14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
16. Bucuraţi-vă întotdeauna.
17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi prorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
22. Feriţi-vă de orice se pare rău.

Nu ştim cu exactitate la ce problemă face Pavel referire aici, dar se pare că el îi îndeamnă pe credincioşi să fie mereu dispuşi să primească o lumină mai mare şi, totodată, să o verifice ca să se convingă dacă este într-adevăr lumină (2 Corinteni 11:14).

2 Corinteni 11

14. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.

Există mai multe metode de a discredita Spiritul Profetic. Una dintre ele este acea de a „stinge” sau a „înăbuşi” Duhul prin ignorarea sau manifestarea opoziţiei faţă de lucrarea unui profet adevărat. Observă câtă împotrivire există chiar şi printre noi faţă de darul profeţiei pe care l-am primit prin viaţa şi slujirea lui Ellen White.

O a doua metodă de discreditare a darului profeţiei este să acceptăm ceea ce se spune, dar să interpretăm greşit învăţăturile sau să le aplicăm greşit. Putem să primim mesajul profetic cu mintea deschisă, dar să îl aplicăm în mod necorespunzător la situaţia în care ne aflăm. Noi, adventiştii, trebuie să fim foarte atenţi în această privinţă. Am primit un dar minunat şi nu trebuie să îl discredităm prin utilizarea lui greşită.

O a treia metodă de discreditare a darului profeţiei este aceea de a le acorda autoritate profetică unor persoane sau unor scrieri care nu au primit darul profetic de Dumnezeu. Biserica trebuie fie mereu la săvigilentă, verificând totul pentru a vedea dacă mesajul profetic zideşte biserica.

Ce influenţă a avut asupra vieţii tale lucrarea profetică a lui Ellen White? Pregăteşte-te să prezinţi răspunsul la această întrebare în cadrul Şcolii de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO