Atitudinile creştine pozitive (1 Tesaloniceni 5:16-18)

Studiul 10

Marti , 4 septembrie 2012

 

Potrivit cu versetele 12-15, creştinii trebuie să înveţe să accepte critici constructive şi să facă astfel de critici. Dar acest lucru nu poate avea loc dacă nu există relaţii apropiate. În concluzie, fiecare creştin trebuie să accepte să fie tras la răspundere de ceilalţi şi să fie dispus să îi tragă pe alţii la răspundere. Membrii care se roagă se vor sfătui unii cu alţii şi se vor încuraja unii pe alţii tot mai mult.

3. Care sunt cele trei lucruri care reprezintă voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios? Ce valoare are fiecare dintre ele? 1 Tesaloniceni 5:16-18; vezi şi Galateni 5:22; Filipeni 4:4.

1 Tesaloniceni 5

16. Bucuraţi-vă întotdeauna.
17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.

Galateni 5

22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

Filipeni 4

4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

Glenn Coon, un predicator adventist îndrăgit, spunea că în Biblie porunca de a ne bucura este repetată de mai multe ori decât porunca de a păzi Sabatul. Şi totuşi rareori îi acordăm bucuriei importanţa meritată. Viaţa plină de bucurie este plină de roada Duhului (Galateni 5:22; Filipeni 4:4). Bucuria inspirată de Duhul Sfânt este posibilă şi în suferinţă (1 Tesaloniceni 1:6).

Galateni 5

22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

Filipeni 4

4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

1 Tesaloniceni 1

6. Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;

Pavel era în mod sigur un model de om al rugăciunii; el îi invită pe cititori să urmeze modelul său.

Mulţumirea este o altă atitudine creştină pozitivă pe care Pavel o manifesta (1 Tes. 1:2, 2 Tes. 1:3). Cauza depravării păgânilor era lipsa de recunoştinţă faţă de Dumnezeu (Rom. 1:21). Thomas Erskine afirmă: „În Noul Testament, religia înseamnă har, iar etica înseamnă recunoştinţă.” – Citat în F. F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, pag. 19

1 Tesaloniceni 1

2. Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;

2 Tesaloniceni 1

3. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.

Romani 1

21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

Este interesant de remarcat că termenii greceşti „bucuraţi-vă” şimulţumiţi” provin din aceeaşi rădăcină. Secretul bucuriei creştine este spiritul neîntrerupt de recunoştinţă faţă de Dumnezeu. De aceea, să deschidem ochii şi să vedem darurile lui Dumnezeu care sunt pretutindeni în jurul nostru. Problema este că uităm să Îi mulţumim pentru ele, fiindcă suntem atât de absorbiţi de încercările şi de luptele pe care le ducem. Dacă am cultiva o atitudine de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, am fi mult mai aproape de El şi viaţa noastră ar fi plină de bucurie.

Notează zece lucruri concrete pentru care eşti recunoscător. Apoi mulţumeşte-I Domnului în rugăciune pentru ele. Observă schimbările care apar în atitudinea şi în concepţia ta despre viaţă. Exerciţiul acesta îţi va arăta cât de importantă este recunoştinţa în experienţa ta cu Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO